Dit is het gevolg van de arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen de regering Rutte III had aangespannen. De VNG was ontevreden over de hoogte van de rijksvergoedingen aan de gemeenten ten behoeve van de jeugdzorg.

Voor de gemeente Leeuwarden gaat het naar schatting om acht tot negen miljoen euro extra, volgend jaar. Maar zowel wethouder Tytsy Willemsma (FNP, financiën) van Tytsjerksteradiel als haar collega Hilde Tjeerdema (D66) van Leeuwarden stellen dat voor de lange termijn ook nog veel meer geld nodig is. Dit is ook uit de arbitragezaak naar voren gekomen.