Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen heeft in een memo, gericht aan de raad, aangegeven dat zij samen met de muziekschool geen mogelijkheden zien om het muziekonderwijs in Achtkarspelen anders te financieren.

Naar aanleiding van deze memo zal de CDA-fractie samen met de fracties van GBA en ChristenUnie een motie indienen, waarmee het college wordt opgeroepen om de voorgestelde bezuiniging op muziekschool De Wâldsang te schrappen en de benodigde € 288.000,- op te nemen in de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting.