In slechts drie dorpen nam tussen 2010 en 2019 het aantal inwoners toe: in Oentsjerk (van 1.810 naar 1.920), in Tytsjerk (van 1.520 naar 1.590) en in Wyns (van 195 naar 225). In twee dorpen was het aantal inwoners in 2019 hetzelfde als in 2010, namelijk in Earnewâld (400) en in Mûnein. Het gaat hier overigens niet om zéér exacte cijfers, ze zijn grotendeels afgerond op een 0 of een 5 op het eind.

In de overige 13 dorpen was sprake van een daling van het aantal inwoners. Maar in de meeste dorpen nam het aantal huishoudens toe. Er was dus sprake van ‘gezinsverdunning’: minder inwoners per huishouden. Deze ontwikkeling van de afgelopen tien jaar wordt ook de komende jaren nog verwacht.