Harry van Borkulo schreef de teksten voor de bordjes en deed er ook historisch onderzoek voor. “It hat allegearre folle mear tiid koste as ferwachte, as gefolch fan it koroanafirus”, vertelde hij wethouder Willemsma voorafgaand aan het officieel plaatsen van het nieuwste bordje.

Elf bordjes als gevolg van KiK

Alle elf bordjes zijn voorzien van Nederlandstalige teksten, maar met behulp van QR-codes kan men - dankzij de nieuwere types mobiele telefoons met camera - veel meer informatie en illustraties ‘inladen’, zowel in het Nederlands als Fries. Zo komt u bijvoorbeeld te weten dat op de plek waar nu het Bonnema-pand staat, tot 1961 een boerderij heeft gestaan.