B. en w. hebben nu een beeld geschetst van wat zo’n ombudsman of –vrouw wel en niet moet gaan doen. Het gaat om een onafhankelijke functie. De persoon in kwestie moet iemand zijn “met gezag en deskundigheid”; die wordt aangesteld op basis van een prestatieovereenkomst, “onder eigen titel en verantwoordelijkheid”, zal dus zelfstandig werken, “zonder hiërarchische relatie met de gemeente”.

“Laagdrempelige toegang”