Breeuwsma was feitelijk al aan de slag als vervangend wethouder, zei hij onlangs in een gesprek met weekblad Actief. Maar hij moest nog wel officieel benoemd worden. Hij vervangt maximaal zestien weken zijn partijgenoot Pytsje de Graaf-van der Meer, die ziek is en waarschijnlijk niet binnen enkele weken weer aan de slag kan.

Breeuwsma heeft ongeveer zestien jaar ervaring als raadslid, eerst in Dongeradeel en nu in Noardeast-Fryslân. In een korte toelichting op zijn kandidatuur zei hij, bij wijze van grap, niet te verwachten het huidige college “yn 16 wiken tiid” te kunnen hervormen. “Mar ik ha sels as riedslid meiwurke oan it ta stân kommen fan dit kolleezje en it kolleezjeprogram. Dus ik sil myn bêst dwaan om dit ...