De gemeente Noardeast-Fryslân verzamelt via de plaatselijke belangen de ideeën die leven onder de inwoners van de gemeente over het wel of niet wijzigen van de plaatsnamen. De gemeente is als gevolg van de herindeling genoodzaakt hier beleid op te bepalen, omdat Ferwerderadiel Friestalige plaatsnamen had en Dongeradeel en Kollumerland c.a. Nederlandstalige plaatsnamen, met op de komborden vaak ...