Zondag 2 mei keek weekblad Actief bij de pontjes van Wyns (De Wynser Oerset), Suwâld (zonnepont Schalkediep) en Warten (De Oerhaal). Ze hadden het al tamelijk druk, ondanks de koude noordenwind, met af en toe een licht buitje.

Schipper Gosse Hiemstra verwelkomde in Wyns alle gasten - met of zonder fiets - met een blij gemoed. Hij is op deze fietspont één van de volgens hem ongeveer veertien vrijwilligers, die dit seizoen de pont heen en weer varen. Want dat is een kenmerk van vrijwel alle fietsponten in Fryslân: ze worden bestuurd door tientallen vrijwilligers.