Het landelijke programma richt zich op drie perioden: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte (tot een kind ongeveer twee jaar is). Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voegen daar een vierde periode aan toe: de voorschoolse tijd (vanaf twee jaar tot en met de eerste groepen van het basisonderwijs). Onder andere met pedagogische thuisbegeleiding.

Voor de zwangerschap

In de tijd voor de zwangerschap wordt getracht aanstaande kwetsbare ouders beter voor te bereiden op de zwangerschap, met als neveneffect: minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen. De gemeenten sluiten aan bij een provinciaal project: ‘Nu niet zwanger’, in samenwerking met de GGD.