‘Undernimmend, fitaal en sûn’ is de hoofddoelstelling die het college van b. en w. voor de inwoners voor ogen heeft. En ‘oantreklik en duorsum’ zijn de belangrijkste doelen voor het landschap in de gemeente.

Enkele andere opvallende punten: voldoende en geschikte woningen; verduurzaming van de woningvoorraad wordt gestimuleerd. Versterking van het economisch klimaat: stimulering van flexibiliteit en innovatie. Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.