Door Gerrit van der Meer

De grootste kostenpost is het vervangen van oude riolering: jaarlijks kost dit ongeveer 3,2 miljoen euro, oftewel 12,8 miljoen euro in vier jaar. Daar komen kosten bij voor het vervangen van rioolpompen en rioolgemalen, plus de onderzoekskosten naar de benodigde capaciteit van de rioolpersleidingen in het buitengebied, bij elkaar ruim acht ton. Voor de ‘afvalwaterzorgplicht’ is opgeteld ruim 13...