Boeren uit Dantumadiel hebben onlangs in een (’digitaal’) gesprek met b. en w. van deze gemeente hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid, als het landbouwverkeer ook over de Lauwersseewei mag rijden. De provincie geeft belanghebbenden en omwonenden nog de kans om in te spreken over nodige aanpassingen aan de weg, meldt woordvoerder Peter van den Meerschaut.

Landbouwverkeer

“We gaan de snelheid terugbrengen conform afspraken rondom De Sintrale As. Dat is het uitgangspunt. Mag het landbouwverkeer op dit deel van de N361 mag rijden? In principe wel, is de gedachte. Ook vanuit verkeersveiligheid op ‘onderliggend’ wegennet, waar landbouwverkeer en fietsverkeer elkaar op smalle landbouwwegen tegenkomen, en ook door de kom van Rinsumageest én Aldtsjerk. Daarmee wordt he...