De klus is geklaard door vrijwilligers van Smelne's Erfskip, vooral door kunsthistoricus Bé Lamberts en projectleider Roelof Hazelhoff. De opdracht is in 2017 door de gemeenteraad van Smallingerland verstrekt, de vrijwilligers waren er vooral druk mee in de jaren 2018 en 2019. Dat het boekje pas recentelijk door de gemeente in de openbaarheid is gebracht, is het gevolg van de coronacrisis, vert...