“Overal is gekapt, stapels stammen liggen aan de randen en worden door Staatsbosbeheer afgevoerd. Men kan niet meer recreëren, schuilplaatsen voor reeën, nesten van vogels, nu in het broedseizoen, speelplekken voor kinderen - het is weg”, meldt Dorpsbelang Nes in een brief, die is gestuurd aan Staatsbosbeheer en de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Het betreffende bos had een belangrijke functie voor onder andere “reeën, vogels, planten en insecten.” Het was ook een toevoeging aan het landschap: “het hoort bij het aangezicht van Nes, het breekt de landerijen. De bomen zorgen ook voor schaduw en windkering.”