Door corona loopt het filmproject wat vertraging op. Al doet Stoffers daar niet zo moeilijk over. “As it koroanafirus net útbrutsen wie, wienen wy noait oan dizze film begûn.” Omdat er nu geen optredens zijn, kan hij al zijn tijd steken in Stjer. De film is ontstaan als 1 aprilgrap tijdens de eerste lockdown en daarna wat uit de hand gelopen. Stoffers kreeg het idee na het zien van de film ‘Dol...