Daarin staat de ‘opdracht’ aan het college van b. en w., “om te komen met een ‘second opinion’ aangaande het haalbaarheidsonderzoek MFA Twijzelerheide en daarin alle betrokken partijen te betrekken.”

De fractie vraagt bovendien “aanvullende financiële mogelijkheden, zoals fondsen, maar ook een bijdrage vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân.” (Dit laatste vanwege de samenwerking met Plaatselijk Belang van buurdorp Zwagerbosch in Noardeast-Fryslân).