Voor de onderhoudsniveaus ‘laag’ en ‘basis’ is in die genoemde vier jaar respectievelijk ongeveer 7,3 en ruim acht miljoen euro nodig, maar er is slechts ruim vier miljoen euro beschikbaar. Er dreigt dus een minimaal tekort van 4,3 miljoen in vier jaar, oftewel ruim één miljoen per jaar.

Voor de investeringen en het onderhoud van de schoolgebouwen is bovendien een aparte berekening gemaakt. Daaruit valt op te maken dat de jaarlijkse kosten dreigen te stijgen van circa twee naar circa vier miljoen euro per jaar.