Aanleiding is het starten van een onderzoek door Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en Bureau Berenschot. Dat gaat over ‘bestuurlijke regionale ecosystemen’ in tien regio’s in Nederland.

Fryslân is één van die regio’s. De bestuurders van de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân werken onderling regelmatig samen. Maar wat levert die samenwerking op voor bijvoorbeeld de leefbaarheid, het klimaat, de economie en de werkgelegenheid?