De gemeenteraad van Smallingerland stemde dinsdagavond in grote meerderheid in met het geven van een ‘voorlopige verklaring van geen bedenkingen’. Alleen Smallingerlands Belang stemde tegen. Ook de vogelwacht en de historische vereniging van Opeinde en een lokale werkgroep van Opeinde verzetten zich tegen de plannen.

Participatie

De gemeenteraad nam een amendement (wijzigingsvoorstel) over van FNP-raadslid Durk Oosterhof. Daarin staat dat de participatie (deelname door omwonenden) goed geregeld moet zijn, voordat de gemeenteraad definitief groen licht geeft.