De huidige woningmarkt staat erg onder druk. “Ek yn ús gemeente is der in grutte fraach nei wenten. Dêrom bin ik bliid dat wy oan ‘e slach sille mei it bouwen fan nije wenten”, aldus wethouder Hoekstra. De appartementen worden niet aangesloten op het gasnetwerk. Energie wordt door zonnepanelen op het dak opgewekt en verwarming gebeurt door warmtepompen.

De duurzame appartementen zijn gelegen in een groene omgeving. “Daarmee woont u niet alleen midden ín de natuur, maar ook samen mét de natuur”, aldus Taeke Offringa van Bouwbedrijf Swart. Het plan is ontstaan vanuit het project Kansen in Kernen in Burgum, een samenwerking tussen gemeente Tytsjerksteradiel en Provincie Fryslân.