Moeizame arrestatie leden Hofstadgroep aanleiding voor DSI
De DSI werd in 2006 opgericht. Eén van de aanleidingen was de moeizame arrestatie van twee leden van de Hofstadgroep in 2004. Omdat de verschillende eenheden niet goed samenwerkten waren ze de hele dag met de arrestatie bezig. Vijf politieagenten raakten gewond doordat Hofstadgroeplid Jason Walters een granaat gooi...

Samenwerking politie en defensie
Bij de DSI werken daarom politie en defensie nauw samen. Sinds 2013 vallen alle Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT’s), in de volksmond bekend als arrestatieteams, onder de DSI. De teams zijn verdeeld over zes regio’s. Zo heeft AOT Noord-Oost als standplaats Zwolle. Daarnaast is er nog het arrestatieteam van de Brigade Speciale Beveili...