De volksgezondheid zou niet in het geding zijn, daarom gaat het alleen om bedrijfsbelangen: overlast van poep en veren, volgens de vragenstellers, de statenleden Menno Brouwer (PvdD), Jochem Knol (GL) en Hanneke Goede (SP).

“Verbod op wedstrijden?”

Verwilderde duiven zijn voormalige wedstrijdpostduiven, die niet naar hun ‘vaste honk’ terugkeerden, aldus de vragenstellers. Zij willen weten of GS voelen voor een verbod op de duivensport. “Vindt u het verantwoord dat deze wedstrijden worden gehouden, ondanks het feit dat van tevoren bekend is dat een deel van de dieren niet terug zal keren? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid te pleiten voo...