In een nadere toelichting schrijven Gedeputeerde Staten (GS) dat die plicht met name geldt voor zogeheten weidevogelkansgebieden en weidevogelparels. Zie het kaartje onder deze link: Bijlage 2_5 Weidevogelkansgebieden en weidevogelparels (notubiz.nl) .

De fracties van PVV, FvD en ChristenUnie hebben om de spoedvergadering van PS gevraagd. Aanleiding was het felle protest, inclusief trekkers voor het Provinsjehûs, van diverse boeren. Zij vrezen dat ze niet meer op hun eigen land aan het werk kunnen, als ze niet eerst toestemming krijgen van de (plaatselijke) vogelwachtvereniging (’of een andere ter zake kundige’).