Wethouder Felix van Beek (financiën) legt uit: "Op basis van de inbreng van de bewoners, van de raad, het college én de medewerkers van de gemeente, maakt een extern bureau een eerste rapport. Daar kunnen de inwoners in april op reageren."
Ook de raad, het college en de medewerkers mogen daar hun zegje over doen. Vervolgens maakt het externe bureau het eindrapport. "Dat moet in juni door de ...

Het college van b. en w. heeft er bewust voor gekozen. het eindrapport door een extern bureau te laten maken, zegt Van Beek: "Het college houdt zich voorlopig op de achtergrond. Het gaat er nu in de eerste plaats om, te achterhalen wat de inwoners belangrijk vinden voor de gemeente."
Nadat het eindrapport door de raad vastgesteld is, komt het college weer volop aan zet, verwacht de wethouder...