Een ander idee: bouw een aquaduct, vrijwel naast de bestaande brug, zodat die zo lang mogelijk in gebruik kan blijven. Deze pleidooien klonken donderdagavond 18 maart in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. De raad bespreekt de toekomst van de brug donderdag 25 maart.

Brughoogte

De op lange termijn goedkoopste oplossing, een drie meter of 3,30 meter hoge, vaste brug, kreeg weinig bijval van de insprekers en in de tientallen inspraakreacties. De gemeenteraad dient een financieel-technische puzzel op te lossen, bleek bij de presentatie door gemeentelijk ambtenaar Rob de Vries.