Op maandag en dinsdag tot 16.00 uur hadden op het stadhuis in Dokkum ongeveer 550 mensen hun stem uitgebracht. Korien Boerema, de voorzitter van het stembureau op dinsdagmiddag, is tevreden met de opkomst. Zij merkt dat de kiezers de extra stemdagen waarderen. “De minsken binne bliid dat it hjir rêstiger is en dat se no al stimme kinne, in dei foar de ‘echte’ ferkiezings. It skarrelet moai troc...