Dat is de strekking van een motie (= verzoek aan de regering) van de ChristenUnie die de Tweede Kamer woensdagavond 10 maart met een ruime meerderheid aannam. De regering kán een motie naast zich neerleggen, maar een ‘demissionaire’ regering zal dat niet snel doen. De motie is ingediend door het Kamerlid Carla Dik-Faber (CU), die binnenkort afscheid neemt als Kamerlid, na ongeveer 8,5 jaar.

Er loopt een onderzoek naar de gevolgen van gas- en zoutwinning onder het Wad en een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van bijsturing van gas- en zoutwinning (’hand aan de kraan’). Daar komt nog een derde onderzoek bij: de gevolgen van het opstapelen van mijnbouw, klimaatverwarming en zeespiegelstijging voor het biologisch leven van de Waddenzee. In de motie - waar alleen VVD, PVV en ...