Jaarlijks moet voor 8 miljoen woningen in Nederland de WOZ-waarde opnieuw worden bepaald. Iedere woning voor een taxatie bezoeken zou heel tijdrovend zijn. Daarom vergelijkt de gemeente woningen met computermodellen. Hiervoor gebruikt men verkoopcijfers van het Kadaster, gegevens uit de administratie van de gemeente zoals bouwvergunningen, taxaties en marktanalyses en gegevens van het internet ...