Dat is ongeveer tweederde van het streven: minimaal tienduizend broedparen. Daarom willen Gedeputeerde Staten (GS) extra investeren in een ‘robuuster’ beleid. Dit betekent: grotere gebieden die geschikt worden gemaakt voor grutto’s (en andere weidevogels), in combinatie met diverse andere maatregelen. Hiervoor is tien miljoen euro Rijksgeld nodig.

Dit staat in de Startnotitie Weidevogels 2021 – 2030, waar Provinciale Staten op 21 april over kunnen oordelen. GS bieden drie mogelijkheden: niks extra’s doen (dan blijft het aantal grutto’s waarschijnlijk dalen), investeren in grotere weidevogelgebieden in combinatie met bijvoorbeeld het beperken van aantallen roofdieren, of nóg grotere weidevogelgebieden, plus bijvoorbeeld een hogere melkpri...