Weekblad Actief

Weekblad Actief

– Grootste onafhankelijke weekblad van Friesland
– Regionaal en lokaal nieuws
– Al meer dan 52 jaar Actief in de regio
– Bezorging elke woensdag huis-aan-huis
– Nieuws van gemeenten en provincie
– Weekagenda, exposities en kerkagenda
– Promotie evenementen
– Eigen acquisitie, redactie en vormgevings-studio

Specials
Weekblad Actief publiceert een breed aanbod van specials. In het algemeen gaan deze specials over o.a.: leven, gezin, ouderen, wonen, huis, tuin, eten, gezondheid, duurzaamheid, onderwijs, werken, cultureel, sport, politiek, bedrijven, recreatie.

Reguliere oplage
Actief Media bezorgt wekelijks 100.000 huishoudens de gratis huis-aan-huiskrant Weekblad Actief. De krant vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Noordoost Fryslân, dankzij de eigen redactie die bovenop het lokale en regionale nieuws zit.
 
Weekblad Actief

Editie Noord: oplage 20.000 exemplaren
Gemeente Noardeast Fryslân: Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum, Blije, Burdaard, Ferwert, Flieterpen, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Marrum, Wânswert.

Editie Midden: oplage 35.000 exemplaren
Gemeente Tytsjerksteradiel: Burgum, Hurdegaryp, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein, Aldtsjerk, Bartlehiem, Wyns, Tytsjerk, Quatrebras, Lytse Geast, Suwâld, 
Earnewâld, Garyp, Sumar, Eastermar, 
It Heechsân, Skûlenboarch, Jistrum, 
Noardburgum.
 
Gemeente Leeuwarden: Wergea, Warstiens, Warten.

Gemeente Noardeast Fryslân: Westergeest, Triemen, Oudwoude, 
Veenklooster, Kollumerzwaag, Zwagerbosch, Kollum, Burum, Munnikezijl, Kollumerpomp, Triemen, Warfstermolen, Augsbuurt.

Gemeente Dantumadiel: Driezum, Wâlterswâld, Damwâld, 
Rinsumageast, Readtsjerk, Broeksterwâld, 
De Westereen, Feanwâlden, De Falom, Sibrandahûs.

Editie Zuid: oplage 45.000 exemplaren
Gemeente Achtkarspelen: Augustinusga, Drogeham, Harkema, Boelenslaan, Kuikhorne, Buitenpost, Surhuisterveen, Surhuizum, Gerkesklooster, Stroobos, Twijzelerheide, Twijzel, Kootstertille.

Gemeente Smallingerland: Drachten, Oudega, De Tike, Nijega, Opeinde, Drachtster­compagnie, Rottevalle, Houtigehage, Smalle Ee, Boornbergum, Goëngahuizen, De Wilgen, Kortehemmen, De Veenhoop.
Gemeente Opsterland: Beetsterzwaag, Ureterp.

Of het nu om redactionele bijdragen gaat of professioneel gemaakte advertenties: met Weekblad Actief bent u altijd zichtbaar!

Adverteren?
U kunt ook dit formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.