Afbeelding
Foto: Pixabay

Friese begroting 2023 realistisch en terughoudend

Politiek

Investeren in de Friese ‘mienskip’ en het streven naar ‘Geluk op 1’ staan centraal in de provinciale begroting voor 2023. Deze uitgangspunten zijn belangrijk in de huidige uitzonderlijke en onzekere tijden die de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van Fryslân raken. Stijgende kosten en dalende inkomsten dagen de provincie uit om het komende jaar - en de jaren daarna - slim om te gaan met haar taken en afnemende financiële middelen. In de begroting wil de provincie volgend jaar 482,4 miljoen euro uitgeven. 

In zijn plannen houdt het college van Gedeputeerde Staten rekening met de aankomende provinciale statenverkiezingen zodat de nieuwe Staten en het nieuwe college ruimte krijgen om eigen keuzes te kunnen maken.

Aandacht voor natuur en economie
Gedeputeerde Friso Douwstra kijkt met een realistische blik naar de toekomst: “2023 zal geen gemakkelijk jaar worden. De kosten stijgen en de inkomsten dalen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor gezinnen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We moeten hier op een goede manier mee omgaan.”

In de begroting is er ruim 100 miljoen euro opgenomen om Fryslân ‘vitaal, veerkrachtig en gezond te houden’. Het geld komt onder andere ten goede aan duurzame landbouw, het vergroten en herstellen van biodiversiteit en natuur en een duurzame energievoorziening. Vanzelfsprekend is er in het nieuwe jaar geld uitgetrokken voor de stikstofaanpak en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met een bedrag van 24 miljoen euro wil de provincie blijven investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het bevorderen van een circulaire economie.

Investeren in een bereikbaar, leefbaar en vitaal Fryslân
Er wordt ruim 135 miljoen euro gestoken in het plegen van onderhoud en investeringen in de Friese infrastructuur. Veiligheid en bereikbaarheid over de weg, het water en het Friese OV worden hiermee verbeterd. Gedeputeerde Douwstra legt hierbij de link naar de Friese ‘mienskip’: “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid in onze gemeenschap. De kennis en ervaring die we daarmee hebben opgedaan, moeten we gebruiken om maatschappelijke tegenstellingen te verkleinen en te bouwen aan onze gemeenschap.” Het leefbaar en vitaal houden van de Friese dorpen en steden met bijvoorbeeld bloeizones is hierbij een uitgangspunt. Hiervoor is ruim 56 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag komt ook ten goede aan een bloeiend en cultureel leven, via de Friese taal, het onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân.

De begroting voor 2023 wordt aanstaande november door Provinciale Staten behandeld. 

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15