Afbeelding
Foto: ingezonden

Ruim 3000 woningen met Friese plus verduurzaamd

Politiek

De Friese subsidie ‘Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân’, ofwel de ‘Friese plus’, blijkt een groot succes onder Friese woningeigenaren. Er is in totaal 3,2 miljoen euro - budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing - aan Friese aanvragers toegekend. Hiermee zijn, sinds de start in 2020, ruim 3000 huizen verduurzaamd.

De Friese plus is een extra 10% subsidie op de Friese aanvragen voor de Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE), dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH). Door het hoge aantal aanvragen is het subsidieplafond al voor het eind van de looptijd van de regeling bereikt.

Boppeslach

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei de subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme inkoarten mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan”, aldus de gedeputeerde.

Verhoging
De Friese plus-regeling startte in 2020 en had als doel om Friese woningeigenaren een extra stimulans te geven om met isolatie aan de slag te gaan. In maart 2022 verhoogde het College van GS het subsidiebedrag al eens met 250.000 euro vanwege het grote succes.

Goed om te weten 
De Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)’, dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) blijven doorlopen. Ook staan vanuit het Rijk en provincie Fryslân er een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel.

Afbeelding
Margriet Brandsma over 'heks van Anjum' in bieb Dokkum Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Koffiemerken, en wat maakt ze speciaal Zaken 9 uur geleden
Afbeelding
'Van sokkenbal tot silent disco': geschiedenis popcultuur in de Friese Wâlden Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
“Veel vraag naar bedrijventerrein in Smallingerland, stroomcapaciteit is rem-factor" Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Bestemmingsplan in raad centraal punt bij Sonac-plan vergister Algemeen 30 nov., 17:40
Afbeelding
Luisterlijn vrijwilligers: stille helden op de Nationale Vrijwilligersdag Algemeen 30 nov., 17:00
Afbeelding
Buurtbudget Smallingerland: 12 van 15 aanvragen toegekend Algemeen 30 nov., 15:04
Afbeelding
21-koppige cast gevuld met lokaal talent repeteert voor dé feel-good kerstmusical van Drachten Algemeen 30 nov., 14:00
Afbeelding
Knappe alternatieven op de klassieke kerstboom Algemeen 30 nov., 12:32
Afbeelding
Disco Tropicana brengt nieuw dansconcept naar Iduna Algemeen 30 nov., 11:19
Afbeelding
Krijgt Burgum dit jaar weer een marathon op natuurijs? Algemeen 30 nov., 10:55
Afbeelding
3 gezonde voedingsmiddelen voor je brein Zaken 30 nov., 09:26
Afbeelding
Repair Café Drachten Algemeen 30 nov., 08:34