Afbeelding
Foto: ingezonden

Ruim 3000 woningen met Friese plus verduurzaamd

Politiek

De Friese subsidie ‘Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân’, ofwel de ‘Friese plus’, blijkt een groot succes onder Friese woningeigenaren. Er is in totaal 3,2 miljoen euro - budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing - aan Friese aanvragers toegekend. Hiermee zijn, sinds de start in 2020, ruim 3000 huizen verduurzaamd.

De Friese plus is een extra 10% subsidie op de Friese aanvragen voor de Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE), dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH). Door het hoge aantal aanvragen is het subsidieplafond al voor het eind van de looptijd van de regeling bereikt.

Boppeslach

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei de subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme inkoarten mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan”, aldus de gedeputeerde.

Verhoging
De Friese plus-regeling startte in 2020 en had als doel om Friese woningeigenaren een extra stimulans te geven om met isolatie aan de slag te gaan. In maart 2022 verhoogde het College van GS het subsidiebedrag al eens met 250.000 euro vanwege het grote succes.

Goed om te weten 
De Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)’, dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) blijven doorlopen. Ook staan vanuit het Rijk en provincie Fryslân er een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel.

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15