Afbeelding
Foto: ingezonden

Ruim 3000 woningen met Friese plus verduurzaamd

Politiek

De Friese subsidie ‘Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân’, ofwel de ‘Friese plus’, blijkt een groot succes onder Friese woningeigenaren. Er is in totaal 3,2 miljoen euro - budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing - aan Friese aanvragers toegekend. Hiermee zijn, sinds de start in 2020, ruim 3000 huizen verduurzaamd.

De Friese plus is een extra 10% subsidie op de Friese aanvragen voor de Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE), dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH). Door het hoge aantal aanvragen is het subsidieplafond al voor het eind van de looptijd van de regeling bereikt.

Boppeslach

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei de subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme inkoarten mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan”, aldus de gedeputeerde.

Verhoging
De Friese plus-regeling startte in 2020 en had als doel om Friese woningeigenaren een extra stimulans te geven om met isolatie aan de slag te gaan. In maart 2022 verhoogde het College van GS het subsidiebedrag al eens met 250.000 euro vanwege het grote succes.

Goed om te weten 
De Rijksregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)’, dan wel de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) blijven doorlopen. Ook staan vanuit het Rijk en provincie Fryslân er een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel.

Afbeelding
Concert Egerländerkapel Die Dorfplatz Musikanten in Hurdegaryp Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Theun de Vries-lezing van Sander Terphuis over vrijheid en verzet Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Friese begroting 2023 realistisch en terughoudend Politiek 16 uur geleden
Afbeelding
Open dag Cultuurcentrum de Wâldsang Cultuur 17 uur geleden
Afbeelding
Waterpark Zwartkruis is met A+++-vakantievilla’s klaar voor ‘energiebewust recreëren’ Zaken 17 uur geleden
Afbeelding
Looft den Heer is al 125 jaar het muziekkorps van en voor Garyp Cultuur 27 sep, 18:51
Afbeelding
Friese oud-studenten RUG en ‘de taalkracht van het Fries’ Algemeen 27 sep, 13:57
Afbeelding
Oudega aan het water steeds meer zichtbaar Algemeen 27 sep, 12:00
Afbeelding
Zeilvereniging Eendracht Maakt Macht Earnewâld viert 150-jarig jubileum Algemeen 27 sep, 11:07
Afbeelding
Haarknippen voor beginners in Feanwâlden Algemeen 27 sep, 10:20
Afbeelding
(video) Meld je nu in Tytsjerksteradiel aan voor Gigasnel glasvezel Algemeen 27 sep, 07:30
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Drachten winnen prijs beste design scholenchallenge Algemeen 26 sep, 19:00
Afbeelding
Mede wegens hoge gasprijs, al het groen uit de Verkooptuin van De Kruidhof met 50% korting. Algemeen 26 sep, 16:58