<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Gjalt Benedictus (rode kraag) vertelt over 'It Sinnepark' bij Gariperhoeke. Dit was vrijdagmiddag één van de excursie-locaties van 'Doarpedei'.
Gjalt Benedictus (rode kraag) vertelt over 'It Sinnepark' bij Gariperhoeke. Dit was vrijdagmiddag één van de excursie-locaties van 'Doarpedei'. (Foto: Klaas Rozema)

"Meitsje gebrûk fan kreativiteit fan jongeren"

  Politiek

ROTTEVALLE - 'Hoe betrek je de groep van circa 15 tot 45-jarigen bij de gemeenschap? En de 'bankliggers en -zitters'? Die vragen werden vrijdagavond vaak gesteld op de 'Doarpedei' van Stichting Doarpswurk in het vrij nieuwe MFC It Werflân in Rottevalle.

Eén van de antwoorden was: "Maak mensen verantwoordelijk." En: "Meitsje gebrûk fan de kreativiteit fan jongeren. Dy fergaderje net, mar foarmje wol app-groepkes en kinne sa goed organisearje. Tink oan it ferfier fan minsken sûnder auto nei sikehuzen. Mar ek: meiïnoar te fiskjen gean." Dit advies kwam van oud-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, nu druk in de gemeentepolitiek van Leeuwarden. Zij was aan het begin van de avond één van de beide inleiders. De andere was 'organisatie-activist' Jaap Peters. Hij wees op een volgens hem essentële verandering ten opzichte van honderd jaar geleden: "Toen waren de meeste mensen niet of slecht opgeleid. Nu zijn de meeste mensen juist goed opgeleid. Dus maak gebruik van de kennis en ervaring die er onder de mensen is."

Sterk toegenomen individualisme in Nederland (en ook elders) is de belangrijkste oorzaak van het niet meer kunnen betrekken van veel mensen bij 'de gemeenschap'. Dat zei medewerker Jaap Koen Bijma van Doarpswurk in een 'workshop' over gemeenschapsvorming. Hij keek naar de mentaliteitsontwikkeling van de afgelopen tweeduizend jaar.

Maar hij ziet ook een tegenbeweging. "Tieners en twintigers hechten meer aan 'samen doen'. 'Mijn' generatie van dertigers en veertigers is het probleem. Die is opgegroeid in een soort Walhalla. Op de vraag ons in te zetten voor de gemeenschap, komt er een tegenvraag: 'What't in it for me?' ('Wat heb ik er aan?').


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>