<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De NAM heeft plannen schuin te boren vanaf ´Ternaard´ onder de dijk door naar het Wad. Er komt overleg met onder andere Dorpsbelang. Voorzitter is Jan de Graaf (links), Jan Keegstra is bestuurslid.
De NAM heeft plannen schuin te boren vanaf ´Ternaard´ onder de dijk door naar het Wad. Er komt overleg met onder andere Dorpsbelang. Voorzitter is Jan de Graaf (links), Jan Keegstra is bestuurslid. (Foto: Klaas Rozema)

Ternaard proefgebied nieuwe Mijnbouwwet

  Nieuws

TERNAARD - Het dorp Ternaard en wijde omgeving wordt proefgebied vanwege de nieuwe Mijnbouwwet. Voordat het (nieuwe) kabinet een besluit neemt over meer aardgaswinning bij Ternaard, komt er eerst een 'onafhankelijk omgevingsproces'.

Het college van b. en w. van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met deze nieuwe aanpak. Het gaat om een onafhankelijk omgevingsproces waarbij samen met inwoners en andere belanghebbenden de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart worden gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Hiertoe hebben de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten. Meerdere partijen, zoals Dorpsbelang Ternaard, worden erbij betrokken.

De NAM wil gas winnen uit het Ternaard-veld. Zo'n voornemen leidt vaak tot onrust in een gebied. Bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. Met een onafhankelijk omgevingsproces moeten de belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk geborgd worden.

"Wij starten met een openbare avond waar we uitleg geven over het te volgen proces. De datum hiervan is nog niet bekend, maar we streven naar oktober / november dit jaar. Daarna volgen overleggen over verschillende onderwerpen. Men kan ook zelf (meerdere) onderwerpen inbrengen, aldus de woordvoerder van de vijf betrokken partijen, burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel.

"Essentie is dat niet de gaswinning centraal staat, maar het gebied en het ontwikkelperspectief. Eventuele gaswinning moet verenigbaar zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en daaraan bijdragen. Dat betekent dat, voorafgaand aan de start van het project, afspraken worden gemaakt met belanghebbenden, zoals inwoners van omliggende dorpen, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. "Echt anders dan voorheen", zegt Waanders.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>