<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Training voor buurtbemiddelaars en dorpenteams: trainers Ko Muller als buurman en Ruth Gruber als buurvrouw spelen een situatie na.
Training voor buurtbemiddelaars en dorpenteams: trainers Ko Muller als buurman en Ruth Gruber als buurvrouw spelen een situatie na. (Foto: Klaas Rozema)

Buurtbemiddelaars actief in T'diel en A'karspelen

  Nieuws

BURGUM - Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur of aan het eind van de straat twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt.

Bemiddeling kan helpen

Bemiddeling kan de situatie enorm verbeteren. Landelijk bekeken, lossen buurtbemiddelaars zeventig procent van de aangemelde zaken naar tevredenheid op.

Gratis in te schakelen

Sinds tweeënhalf jaar biedt KEaRN de inwoners van de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook Buurtbemiddeling. Dat gebeurt gratis, en voor alle inwoners van beide gemeentes die problemen met hun buren hebben.

Twintig procent complexe zaken

In de praktijk blijkt dat er bij buurtbemiddeling steeds meer complexe zaken worden aangemeld.

Zo komen getrainde bemiddelaars in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, zoals (een vermoeden van) psychische problematiek of dementie en krijgen ze te maken met geëscaleerde burenruzies. Gemiddeld wordt zo'n twintig procent van het aantal aangemelde zaken aangemerkt als complex.

Samenwerkende organisaties

Buurtbemiddeling schakelt in zulke gevallen haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.
Belangrijk onderdeel van het netwerk zijn de mensen van het opbouwwerk en het Expertisecentrum van KEaRN, en het dorpenteam. Zij kunnen zowel de gezinnen met complexe problemen steunen, als de straat, de buurt of het dorp.
Omdat dementie in de toekomst wellicht volksziekte nummer één is en vrijwel iedereen er in zijn (directe) omgeving mee te maken krijgt, heeft Norma Klarenbeek, interim-coördinator buurtbemiddeling, de training 'Goed omgaan met dementie' aangevraagd. "Het is belangrijk dat onze buurtbemiddelaars en de mensen van het Expertisecentrum en het dorpenteam dementie leren herkennen", zegt ze.

Training en theorie

De training werd door de verschillende geregeld met elkaar samenwerkende organisaties aangegrepen om elkaar beter te leren kennen. Er werd met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag hoe mensen met complexe problematiek zoals dementie zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.

Certificaten

Het eerste deel van de training bestond uit theorie over wat dementie is en welke vormen de ziekte kent. Het tweede gedeelte bestond uit praktijkoefeningen, het naspelen van situaties en een kaartspel. Na afloop was er voor iedereen een certificaat waarmee KEaRN de eerste dementievriendelijke welzijnsorganisatie van Friesland is.

Meer info op websites

Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling, kijk op www.problemenmetjeburen.nl of op de site van KEaRN.

Wilt u meer weten over de trainingen, kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl/trainingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Tytsjerksteradiel

Wat is permacultuur? Drie liefhebbers uit de Fryske Wâlden verklaren hun keuzes
19/4
Achtkarspelen 2e 'mkb-vriendelijkste'
14/3
Raad bezorgd over bodemdaling Burgum
23/5
Lintjes voor Lolkje Efdé en Eelke Hoekstra
28/3
Het FNV-10-puntenplan voor gemeenten
14/3
´Better wetter´ leidt tot rietplantmeubels
28/2
Nieuwe sporthal in Burgum op dezelfde plek
22/11
Henk van Dijk (VEL): "Leafst gjin wolven"
21/11
Buurtbemiddelaars actief in T'diel en A'karspelen
20/9
Open Monumentendag Tytsjerksteradiel
6/9
Meer nieuws uit Tytsjerksteradiel >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>