<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Twintigtal 'leden' en één 'Ridder' in Orde van Oranje-Nassau

  Nieuws

BURGUM - Geesje Duursma-Dijkstra (44) uit Burgum is woensdag in haar 'eigen' partycentrum De Pleats in Burgum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg die onderscheiding voor haar diverse maatschappelijke functies. Ze is de enige in het verspreidingsgebied van weekblad Actief die woensdag deze onderscheiding kreeg.

De meeste van die maatschappelijke functies bekleedt ze ook nu nog: secretaris van het bestuur van de Afûk, gastspreker bij Stenden Hotel Managament School in Leeuwarden en bij Koninklijke Horeca Nederland, actief op het gebied van kennis vergaren en verspreiden over autisme, voorzitter van Korenmolen De Hoop in Sumar, bestuurslid van Markant Friesland, voorzitter van stichting Oranje Ferbynt en aanjager van de stichting Burgumer Aktiviteiten Kommisje (BAK). Ze verrichtte in het verleden ook nog diverse andere vrijwilligersfuncties.

Twee anderen kregen van burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel een koninklijke onderscheiding: Simon Hendrik Meinema (49) uit Suwâld, initiatiefnemer in 1995 en later bestuurslid van Stichting Kunstkring Hardegarijp. Meinema en 'zijn' stichting organiseren (klassieke) muziekconcerten in Hurdegaryp. De musici komen uit binnen- en buitenland.

Jansje Jetske de Vries-van der Werff (72) uit Tytsjerk (De Lytse Geast) was 25 jaar redactielid van de dorpskrant van Tytsjerk, maar schrijft ook Friestalige boeken met waargebeurde verhalen, vooral uit de Trynwâlden. Ze geeft ook lezingen, onder andere in verzorgingstehuizen, waar ze weer nieuwe verhalen opdoet.

Negen onderscheidingen in Achtkarspelen

BUITENPOST - In de gemeente Achtkarspelen kregen woensdag negen personen een koninklijke onderscheiding, van wie één in Drachten (dus niet in Achtkarspelen) woont, maar actief is als vrijwilliger bij De Spitkeet in Harkema.

Greetje Haagen (51) uit Buitenpost was actief bij de christelijke basisschool De Lichtbron in Buitenpost en bij de Protestantse Kerk aldaar. Ook was ze actief in vredesorganisatie Pax Christi en betrokken bij begeleiding van buitenlandse scholieren. Ze is nog vrijwilliger voor de jaarlijkse kerstmarkt in Buitenpost en is al meer dan tien jaar secretaris van ondernemersvereniging BuVo en secretaris van Bruisend Buitenpost.

Ritske Hofstede (84) uit Buitenpost was in 1947 mede-oprichter van kleindierenvereniging De Aeikoer in Buitenpost. Hij is daarvan nu erevoorzitter en bestuurslid voor PR-zaken. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de jaarlijkse tentoonstelling. Hofstede is ook al tientallen jaren vrijwilliger bij de Pluim- en Konijnenfokkersvereniging (PKV) in Burgum. Hofstede was tevens 'mede-redder' van de paardenmarkt in Buitenpost, die in 2000 op sterven na dood was.

Klaas de Jong (76) uit Drogeham is sinds 1971 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Drogeham. Sinds 1980 is De Jong bezig met het vastleggen van de geschiedenis van Drogeham en schrijft daarover in het dorpsblad. In 2015 verscheen zijn boek 'Drogeham 1900-2000, de geschiedenis van een levendig dorp in woord en beeld'. De opbrengsten van het boek gaan naar Plaatselijk Belang Drogeham.

Willem Meijer (72) uit Surhuisterveen zet zich sinds 1975 in voor het landschap van de Fryske Wâlden, eerst in Surhuizum, later in Achtkarspelen als bestuurslid van de landinrichtingscommissie Achtkarspelen-Zuid. In 1992 was Meijer mede-oprichter van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Achtkarspelen (VANLA), die zich ook inzet voor behoud van het coulissenlandschap.

Frank (Tom Frank) Roest (57) uit Drogeham is vanaf 1992 bestuurslid van Stichting Paardensport Drogeham, met als belangrijkste activiteit de organisatie van het Nationale Tuigpaardenconcours. Roest is ook mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân, voor de promotie van het Friese paard voor de sjees. Roest was ook actief in de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Drogeham en deed ook nog ander vrijwilligerswerk.

Anneke de Vries-Miedema (77) uit Buitenpost is sinds 1988 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Achtkarspelen en Smallingerland. Daarin is ze vooral actief met sociale hulp en vakantieweken. Ze is ook voorzitter van Vrouwen van Nu afdeling Twijzel e.o. en vrijwilliger bij SET-Reizen, die reizen verzorgt voor mensen met een beperking. Mevrouw De Vries ging al met achttien reizen mee als begeleidster.

Jan Willem de Vries (bijna 82 jaar) uit Drachten en Willem Weening (65) uit Harkema zijn beiden betrokken bij De Spitkeet in Harkema. De Vries begon met de kloosterfietstocht, maar verricht nu veel meer taken. Hij wordt ook beschouwd als kennisbron voor andere vrijiwilligers. De Vries was ook ruim twintig jaar actief bij vogel- en zoogdierenopvang Fûgelhelling in Ureterp. Hij is woensdag in Buitenpost koninklijk onderscheidden.

 Zijn collega-vrijwlliger Willem Weening was betrokken bij de oprichting van De Spitkeet en is sinds 1992 vrijwilliger bij de openluchtmuseum. Hij zorgt voor de geiten en schapen en is mede-organisator van de jaarlijke geitenkeuring. Hij is ook gastheer, verricht horecawerk en onderhoudt contacten met allerlei media-redacties. Weening is ook mede-organisator van de jaarlijkse tuinenfietstocht in en rond Harkema en actief als EHBO-er.

Geert van der Velde (66) uit Drogeham was jarenlang bestuurslid van de begrafenisvereniging Memento Mori in Surhuisterveen en lid van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk in Surhuisterveen. Hij was ook jaren bestuurslid van Plaatselijk Belang Drogeham en is vrijwilliger van Stichting Dorpsevenementen Drogeham. Hij zet zich ook in voor zalencentrum De Lantearne in Surhuisterveen, eerst als secretaris en nu als voorzitter. Hij is ook voorzitter van de Fryske Nasjonale Partij afdeling Achtkarspelen, de grootste afdeling van de FNP in Fryslân. Van der Velde kreeg zijn lintje woensdag nog niet, want hij verblijft momenteel in het buitenland.

Vier (vijf) 'lintjes' in Smallingerland

DRACHTEN - In Smallingerland zijn woensdag vijf personen onderscheiden. Een zesde inwoner van deze gemeente, Jan Willem de Vries (81) uit Drachten kreeg een onderscheiding in Buitenpost, waar hij actief is voor openluchtmuseum De Spitkeet. (Zie 'Achtkarspelen').

De vijf zijn: Harmen Bosga (72) uit De Tike, Martje Dijkstra-Broekema (74) uit Drachten, Age Veldboom (64) uit Oudega en Gretha de Wilde-Beldman uit Drachten en Gerben Huisman (70) uit Drachten. Zij hebben allen te veel vrijwilligersactiviteiten verricht om ze hier allemaal te vermelden, daarom een greep daaruit.

Harmen Bosga had jarenlang diverse functies binnen de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega-De Tike, maar was ook vrijwilliger voor het dorpshuis in De Tike. de dorpsfeestcommissie, Dorpsbelang, voetbalvereniging ONT, het Groene Kruis, de dorpskrant De Heidehipper en de Historische Kring De Rûnte. In 2015 ontving hij het insigne in goud van de PKN.

Martje Dijkstra-Broekema zette zich in voor openbare basisschool De Tille in Drachten en bestuurslid van de Vereniging Openbaar Onderwijs in Smallingerland. Ze was en is vrijwilliger bij Scouting Beetsterzwaag, gastvrouw in ziekenhuis Nij Smellinghe en was vrijwilliger bij De Laatste Eer in Drachten.

Age Veldboom uit Oudega was actief Gereformeerde Kerk Earnewâld, onder andere als bedenker van de skûtsjepreekstoel, mede-oprichting van stichting Houten Skûtsje en van het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Hij is ook voorzitter van ijsclub Lygs Bigjin in Earnewâld en bestuurslid van Stichting De Neiteam, die zich inzet voor het vastleggen van de historie van skûtsjes.

Gretha de Wilde-Beldman uit Drachten was twintig jaar groepsleider van wandelsportvereniging De Trochsetters in Drachten, 34 jaar gastvrouw van ziekenhuis Nij Smellinghe, is vrijwilliger in de Protestantse Gemeente Drachten en ook bij voetbalvereniging Drachtster Boys. Ze was ook actief in vrouwenvereniging Passage, als penningmeester en door het verrichten van huisbezoeken.

Gerben Huisman uit Drachten was onderofficier van Vliegbasis Leeuwarden en zodoende ook als vrijwilliger hierbij betrokken, als voorzitter van de onderofficiersmess en nu nog als voorzitter van de Vereniging van Oud-Officieren van de vliegbasis. Hij deed echter veel meer: was Sinterklaas, vrijwilliger bij het Reumafonds, bij wijkcentrum @Holdert in Drachten, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afdeling Friesland-Midden, én is mantelzorger en bewindvoerder van zijn tante. 

Twee onderscheidingen in Kollumerland

KOLLUM - Jan Numan (71) uit Kollum was sinds 1982 zeer actief in de Protestantse Gemeente Kollum. Hij was geluidstechnicus, filmtechnicus en verzorgde computerlessen. Thea Klaver-de Boer (70) uit Kollumerzwaag is vanaf 1972 actief in de Hervormde Gemeente Kollumerzwaag, onder andere in het jeugdwerk en later betrokken bij partnergemeente Leegebruch in de toenmalige DDR. Ze was ook actief in de Vrouwenbond en is al sinds 1974 actief als leidster van de gymnastiek in Kollumerland. Ook doet ze vrijwilliger bij de begraafplaats in Kollumerzwaag.

Twee 'lintjes' in Ferwerderadiel

Simon de Haan (69) uit Hallum was of is betrokken bij de autocross in Hallum. bij SV Wykels (onder andere als scheidsrechter), als kerkvoogd van de Hervormde Gemeente in Hallum en als vrijwilliger bij Het Lichtpunt in Kollumerzwaag.

Ellie Brandsma-Brouwer (70) uit Dokkum is al jaren kerkelijk actief in de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens, ondere andere door het verrichten van huisbezoeken.

Twee onderscheidingen in Dantumadiel

FERWERT - In Dantumadiel kregen twee zeer actieve vrijwilligers een koninklijk 'lintje': Dirk Jan Sebastiaan Zeinstra (57) uit Damwâld en Johanna (joke) de Vries-Bosch (82) uit Sibrandahûs.

Zeinstra was negentien jaar secretaris van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel (VALD), actief in de Friese Maatschappij van Landbouw, betrokken bij korfbalvereniging WIK '34, onder andere als scheidsrechter en bij kaatsvereniging Nut en Nocht in Damwâld, en ook betrokken bij kalveropfokclub Meiïnoar Ien in Damwâld e.o. en bij Sticting Particulier Natuurbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden.

Johanna de Vries-Bosch uit Sibrandahûs verricht(te) zeer vele vrijwilligeractiviteiten. Onder andere is of was ze actief in de Oranjevereniging Rinsumageest/Sibrandahûs en was ze de drijvende kracht van de plaatselijke toneelvereniging. Ook is ze sinds 1994 betrokken bij  de Stichting Kloosterkapel en het archeologisch steunpunt bij Rinsumageast. Ze zette zich twintig jaar in voor de openbare basisschool in Driezum, tot die in 2015 werd gesloten. Ze was ook lid van een Albanië-comité en collectante voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>