<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Wens komt uit voor Morra-Lioessens met nieuwe woningen

  Nieuws

MORRA/LIOESSENS - Het dorp Lioessens krijgt op korte termijn twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de braakliggende kavel aan de Kamp in Lioessens. Dit heeft woningcorporatie Thús Wonen besloten na overleg met de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.

Ondanks de krimpverwachting zet Thús Wonen zich graag in voor het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in Lioessens. Vanuit de projectgroep is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor nieuwe huurwoningen voor de ouderen uit het dorp. "Wy binne hjir superbliid mei. We ha hjir in pear jier efteroan sitten en ha der alles oan dien om dit foar inoar te krijen’’, stelt Gerben Teitsma van projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.

De bouw van de woningen is eind 2018, begin 2019 gepland. De leden van de projectgroep ‘It Nije Doarp’ hadden gevraagd gebruik te maken van het zogenaamde ‘maatwerkbeleid’ van Thús Wonen. De woningcorporatie gaat hierin mee omdat het dorp actief is op het gebied van leefbaarheid en haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor een goed woonklimaat, nu en in de toekomst. De verschillende partijen blijven hierover samen met de gemeente Dongeradeel in gesprek.

It Nije Doarp
In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart - onder leiding van het Friese advies- en onderzoeksbureau Partoer - met als doel de strijd tegen krimp aan te gaan. Inmiddels blijkt het dorp een voorbeeld te zijn voor andere dorpen. Naast het realiseren van deze levensloopbestendige woningen is de projectgroep ‘It Nije Doarp’ ook bezig om de dorpen energiezuiniger te maken. Dankzij een netwerk van vrijwilligers is er onder de noemer ‘Omsjen nei elkoar’ zorg voor iedereen en kan op tijd professionele hulp ingeschakeld worden. Verder wordt er goed samengewerkt met de gemeente Dongeradeel om ervoor te zorgen dat het terrein van de voormalige zuivelfabriek weer toonbaar wordt gemaakt. Gerben Teitsma: ,,Dat is ek in projekt wêr’t wy ús yn fêstbite. En wy litte net earder los foardat wy ús doel berikt hawwe.’’


Voor meer informatie over het project ‘It Nije Doarp’, zie www.moarre-ljussens.frl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Dongeradeel

Eerste jeugdwedstrijd kaatsen KF De Trije Doarpen
29/5
Bochtjesplaat wordt heringericht voor vogels
4/10
Admiraliteitsdagen in Dokkum met skûtsjeboek
6/9
Popke Veenstra hoofdtrainer vrouwen Be Quick
18/4
Dokkum - Politie lost inbraken en diefstallen in Dokkum en omgeving op
18/4
Aftrap werk Halvemaanspoortbrug Dokkum
14/4
Economische tips leerlingen
14/4
Show North Frisian Percussion Corps
14/4
Fietstocht Ternaard-Waaxens met thema Stinzenplanten
12/4
VV Anjum onderuit tegen SC Berlikum
10/4
Meer nieuws uit Dongeradeel >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>