<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Premies zorgverzekeraars bekend

  Financieel

Het jaarlijkse zorgverzekering vergelijken kan beginnen, want verzekeraars hebben hun tarieven voor 2020 bekendgemaakt. Traditioneel gebeurt dit medio november. Tussen dat moment en het nieuwe jaar, kunnen mensen hun zorgverzekering vergelijken en overstappen. Dat is gunstig indien elders betere voorwaarden te halen vallen. ??

Wat verandert er?
Hoewel de aandacht natuurlijk vooral uitgaat naar veranderingen in de premie, is de premie vaak niet het enige dat verandert. Elk jaar vinden er kleine veranderingen plaats in de precieze dekking en voorwaarden van de basisverzekering van de zorg. Zo is het eigen risico geschrapt bij de stoppen met roken-cursus, worden bepaalde medicijnen nu wél vergoed en is de maximale korting op collectieve verzekeringen verlaagd van tien naar vijf procent. Dat laatste betekent dat mensen die nu een collectieve zorgverzekering hebben, hier waarschijnlijk meer voor gaan betalen. Zelfs wanneer het basistarief van die polis niet wordt verhoogd. 

Veranderingen zijn er ook in de logeervergoeding voor mensen die van ver komen voor behandelingen. Zij kunnen rekenen op een vergoeding van 75 euro per nacht als zij drie dagen aaneensluitend behandeld moeten worden. Het eigen risico blijft gelijk, op 385 euro. Afgesproken is dat dit de hele kabinetsperiode (tot en met 2021) zo blijft. Wel blijft het mogelijk vrijwillig te kiezen voor een hoger eigen risico en een daarbij horende lagere premie.

Waarom jaarlijks aanpassing?
De basiszorgverzekering is een bijzondere, omdat de precieze dekking ervan wordt voorgeschreven door de overheid. Op hoofdlijnen bestaan er dus geen verschillen tussen de verschillende zorgverzekeringen. Verschillen zijn er wel op details. Zo mag en verzekeraar zelf besluiten wat de premie is, tot op zekere hoogte, en met welke zorgverleners deze afspraken maakt. Dergelijke contracten bepalen of zorg bij een bepaalde behandelaar vergoed kan worden en dus of er voor een bepaalde behandelaar of bepaald ziekenhuis gekozen kan worden door de verzekerde. Zeker voor inwoners van een plattelandsdorp als Burgum is dat relevant, omdat zorg vaak sowieso al niet om de hoek is. Wie weet wat zijn persoonlijke zorgbehoefte is, kan daar een passende zorgverzekering bij zoeken. Voor wie veel zorg in de directe nabijheid heeft, zal dat minder van belang zijn. In de regel hebben zorgverzekeraars contracten met vrijwel alle grote ziekenhuizen.

Gezondheid in 2020
Bij een zorgverzekering geldt waarschijnlijk nog meer dan bij andere verzekeringen dat mensen die liever niet aanspreken. Ook al stijgt de premie van een zorgverzekering niet als er een beroep op wordt gedaan, zoals bij veel andere verzekeringen wel het geval is. Mensen blijven het liefst gezond, ook op hogere leeftijd. Voldoende bewegen, gezond eten en op tijd naar de huisarts gaan met klachten, brengen een gezond 2020 een stuk dichterbij. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>