<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo actiefonline.nl
Op de voorgrond worden de flyers verdeeld (v.l.n.r.): Johanna van der Meij, Jelle Aagtjes en Willem Verbeek. Het decor wordt opgebouwd door Dikkie van der Wal, Valentijn Vellinga en Anne Bron.
Op de voorgrond worden de flyers verdeeld (v.l.n.r.): Johanna van der Meij, Jelle Aagtjes en Willem Verbeek. Het decor wordt opgebouwd door Dikkie van der Wal, Valentijn Vellinga en Anne Bron. (Foto: Klaas Rozema)

Pro Rege uit Holwerd speelt vrijdag 5 januari

  Cultuur


HOLWERD - "Ha jo ek sin om in jûn hearlik te laitsjen? Kom dan freed 5 jannewaris nei It Sintrum yn Holwert. Hjir spilet toanielselskip 'Pro Rege' út Holwert har blijspul 'Komkommertiid', zegt Johanna van der Meij namens de toneelvereniging Pro Rege uit Holwerd. "It stik is skreaun troch Carl Slotboom en oerset troch Abele Krist."

Na toneel dansen

Ze heeft nog meer te vertellen: "Lykas ferline jier hawwe wy yn 't skoft en nei ôfrin muzyk fan Daniël Metz, sadat de fuotten wer fan de flier kinne! It begjint om 20.00 oere."

De toegangsprijs is twaalf euro per persoon en in de voorverkoop kost een entreebewijs tien euro. Reserveren kan via toneelholwerd@hotmail.com, of door te bellen naar 06-10417860. "Reservearje op tiid, want fol is fol!" aldus de organisatie.

"It wurdt grif in jûn mei in protte wille"

Waar dit Friestalige toneelstuk over gaat? "Jo nimme in âld, wat ferrûn hotel op it plattelân, mei de nochal stive, uterst korrekte eigneresse Josefien, en har persoanielslid Frits dy't leaver lui as wurch is. Twa hotelkeamers mei in sletten tuskendoar mar wol mei in kaaisgat. Ferskate gasten, lykas Marion. Sy hat ferlet fan rêst om nei te tinken oft se wol fierder wol mei de man dêr't se in ferhâlding mei hat. Oare gasten: de o sa ferealeHans en Claudia, en Gerrit en Marie dy't in fakânsje wûn ha en foar it earst yn harren 25-jierrich houlik op fakânsje binne. Dan strúnt der ek noch fotosjoernalist Bert om, sykjend nei de perfekte foto."

"Dit alles soarget foar keamerferwikselingen, gnuverij troch kaaisgatten en de bemouisucht fan de eigneresse. In jûn mei in grut oantal betizingen en brike situaasjes, dus it belooft wer in jûn te wurden mei in protte wille!"

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;

Nieuws uit Holwerd

Kunstenaars en fotowedstrijd in Holwerd
19/4
Pro Rege uit Holwerd speelt vrijdag 5 januari
3/1
'Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân'-fotowedstrijd
28/12
Frieslandshow in Holwerd op 'prachtige locatie'
18/10
MFA met professionele faciliteiten in Holwerd
27/6
DG kerk Holwerd in actie voor komst Roemenen
7/6
Meer nieuws uit Holwerd >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9301380&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9301378&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>