‘Op 'e didel mei Dam Jaarsma’

Cultuur

BURGUM - In hiel bysûndere jûn fol ferhalen, muzyk en feiten oer ien fan de ferneamste samlers fan folksferhalen út Nederlân: woansdei 8 febrewaris yn De Pleats yn Burgum. It folsleine ferhaal om Dam Jaarsma hinne, yn 't Frysk en Nederlânsk.

Ferhalen en muzyk út ’e Wâlden

De betûfte ferteller Douwe Kootstra lit prachtige (nije!) priuwkes hearre út Jaarsma syn enoarme skatkiste, fol fan de meast nuveraardige folksferhalen út eastlik Fryslân. En Iris Rusz fan Stichting Dam Jaarsma jout yn wurd èn byld op oansprekkende wize ynformaasje oer dizze singeliere Eastermarder.
As ôfwikseling sjonge Sytse Wilkens en Ate de Boer in tal teksten fan Jaarsma. Dy hawwe sy spesjaal op muzyk set. It gedicht Allinne op harren muzyk soarget bygelyks foar pikefel. De muzikanten, mei kontrabas en gitaar, litte ek oare sankjes út 'e Fryske Wâlden hearre.

Dam Jaarsma wie ynwenner fan Eastermar, eareboarger fan Tytsjerksteradiel en winner fan de Rely Jorritsmapriis. Hy hat wichtich wurk fersetten: rom fyftjintûzen folksferhalen samle, meast út de Fryske Wâlden. Lykwols is er by it grutte publyk noch amper bekend. Hoe ’t dat kin? Ek dat wurdt op dizze jûn yn De Pleats yn Burgum dúdlik makke.
It wurdt in fleurige, twatalige jûn fol ôfwikseling. Yn dizze gearstalling boppedat noch net earder fertoand!

De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum, woansdei 8 febrewaris, fan 20.15 oere ôf. Tagong: tsien euro. Reservearje: www.cultuurindepleats.nl of op tel. 0511-461556.

Sinaasappels
Kassenrondleiding Tropische Kas Algemeen 13 uur geleden
Pelgrimswandeling in het spoor van H. Titus en Friese kloosters
Pelgrimswandeling in het spoor van H. Titus en Friese kloosters Algemeen 14 uur geleden
Dam Jaarsma
Dam Jaarsma-kuier met volksverhalen in Eastermar Algemeen 15 uur geleden
In beslag genomen drugs en illegaal vuurwerk. De opbrengsten worden wellicht onder andere geïnvesteerd in vastgoed.
"Ook in Fryslân kan 'ondermijning' zich als langzame olievlek uitbreiden" Algemeen 17 mei, 17:17
Brandweerlieden bezig met het nablussen van de uitgebrande auto met caravan op de Wäldwei nabij Drachten.
File op Wâldwei door uitgebrande auto met caravan 112 17 mei, 16:43
Groove Factory in Iduna
Unieke jamsessies tijdens Groove Factory in Iduna Algemeen 17 mei, 16:28
Theaterconcert O Cielo en vaartocht 'Oudega, ontdek een stukje van dit mooie plekje!'
Theaterconcert O Cielo en vaartocht 'Oudega, ontdek een stukje van dit mooie plekje!' Algemeen 17 mei, 14:00
Frits Veenema terug bij Be Quick Dokkum
Frits Veenema terug bij Be Quick Dokkum Algemeen 17 mei, 12:00
Benefietconcert t.b.v. Hope4Ukraïne
Benefietconcert t.b.v. Hope4Ukraïne Algemeen 17 mei, 11:00
Benefietconcert Alexanderkerk Rinsumageast op 26 mei met “Jazzpresje”
Benefietconcert Alexanderkerk Rinsumageast op 26 mei met "Jazzpresje" Algemeen 17 mei, 10:00
Nomi $hanya
Friesland Pop presenteert: Mini Hiphop Conferentie met het thema "Ladies First" Algemeen 17 mei, 08:30
Wat houdt de Europese parlementsverkiezing in?
Interactieve avond over Europese verkiezingen Algemeen 16 mei, 17:04
Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland neemt in de herfst van 2024 afscheid. Acht personen hebben zin om hem op te volgen.
Acht kandidaten burgemeester Smallingerland Algemeen 16 mei, 15:31