De directie van ActiefMedia, v.l.n.r. Jan Auke Steegstra, Shirley Bhagwat en haar zoon Vishal Bhagwat.
De directie van ActiefMedia, v.l.n.r. Jan Auke Steegstra, Shirley Bhagwat en haar zoon Vishal Bhagwat. (Foto: ActiefMedia)

ActiefMedia nieuwsupdate: "Met dank aan The Crowd"

  Bedrijven

Burgum, 24 april 2019

We timmeren aan de weg, we zijn hard aan het timmeren. Ons bedrijf bestaat volgend jaar 80 jaar en Weekblad Actief valt al ruim 50 jaar bij duizenden brievenbussen op de mat. Iets minder zichtbaar en toch uiterst belangrijk in deze tijd is dat we al 25 jaar actief zijn op de digitale snelweg.

12 augustus 1940, in het eerste oorlogsjaar(!), startte Pake Jan Steegstra met wat toen nog drukkerij Steegstra heette. Een van de eerste werkzaamheden was het drukken van verzetskranten, zoals o.a. Vrij Nederland. Een bijzondere start van een bedrijf. In 1964 startte mijn Heit Auke Steegstra met het Weekblad dat u nu leest, Weekblad Actief. Jarenlang is hij het gezicht geweest, samen met zijn broer, mijn Omke Geart.

Wij zijn, zoals dit gaat bij veel organisaties, door diverse wisselingen en ook crisissen gegaan. De meest recente is de crisis die we een aantal jaar geleden allemaal gevoeld hebben, in ons geval viel dit samen met ziekte van ondergetekende.

Deze laatste crisis heeft een groot litteken achtergelaten op ons bedrijf en heeft ons genoodzaakt alles opnieuw uit te vinden. Samen met mijn partner Shirley zijn we vanaf begin 2016 een intensief hersteltraject gestart. En sinds eind 2017 heeft haar (en ik beschouw hem inmiddels ook als mijn eigen) zoon Vishal, op de achtergrond gesteund door zijn vrouw Aarti, ons bedrijf versterkt.

Echter bovenal is het het team van medewerkers die het levende hart van Actief Media vormen. Zij zorgen iedere dag en week dat er een Actief verschijnt en dat reclame- en online-projecten succesvol worden opgeleverd. Niet onvermeld moet zijn de rol van leveranciers, bezorgers, adviseurs en financiers, gesteund door onze trouwe klanten en lezers. 

In de afgelopen 3 en een kwart jaar hebben we met z'n allen gewerkt aan het nieuwe Actief Media. Naast het nodige reorganiseren hebben we de hele layout van Actief aangepakt, de werkwijze geautomatiseerd, meer nieuwspagina's toegevoegd en de krant opgedeeld in meerdere regionale edities. Daarnaast hebben we geïnnoveerd en zijn we sinds 2017 de eerste krant die foto's "levend" maakt met onze eigen Actief+ app (ontwikkeld samen met Dekker creatieve media). Inmiddels hebben we van deze App de sterk verbeterde 2.8 versie uitgebracht.

Begin dit jaar hebben we ons online- en reclamebureau opnieuw vormgegeven, er zijn nu drie werkmaatschappijen: Weekblad Actief bv, de uitgever van Weekblad Actief, De Mediastrateeg bv, het reclamebureau voor onze klanten en De Mediastrateeg Online bv, de werkmaatschappij waar we onze onlineklanten onderbrengen. 

Daarnaast hebben Valor Investment bv en Bhagwat beheer bv een deelname genomen in Actief Media. Met bovengenoemde drie "poten" en structuur is Actief Media klaar voor de toekomst, een (om het met een modewoord te zeggen) hybride bedrijf met sterke wortels in de gedrukte media en een toekomstvisie waarin we voorop willen lopen in onze online-/multimediastrategie.

De visie en missie van dit drietal zijn en blijven kort en bondig:
Zichtbaarheid = Succes! Wij maken je zichtbaar!

Inmiddels merk ik dat veel van onze klanten en lezers aanvoelen dat het weer beter, zo niet goed, gaat met Actief Media.

Met hulp van "The Crowd"

In de moeilijke jaren van Weekblad Actief hebben we een aantal jaren een beroep op onze trouwe lezers gedaan voor een vrijwillige bijdrage. Wij voelden ons altijd erg gesteund als de tientjesactie weer een succes was. Waarvoor nog steeds onze dank. Echter door oplopende kosten voor het drukken en verspreiden van de acceptgirokaarten vonden wij het niet meer passend deze actie te continueren.

Onlangs hebben wij op een geheel andere manier een beroep op "The Crowd" gedaan, middels een crowdfundingsactie. Daarop aangestuurd door onze adviseurs van Apuls en Credion Leeuwarden zijn we terechtgekomen bij Collin Crowdfund. Alvorens hier verder over te gaan zou ik onze huisbankier de Rabobank tekortdoen deze niet te vermelden. Zij hadden en hebben altijd vertrouwen in ons gehouden en zijn een belangrijke partner gebleken. Ook onze belangrijkste leveranciers drukkerij Hoekstra en FRL-verspreidingen hebben op alle fronten meegewerkt aan het succes van de wat ik wel mag noemen wederopstanding van Weekblad Actief.

De Crowdfunding is succesvol en boven verwachting verlopen: binnen een half uur hebben 171 anonieme investeerders hun vertrouwen in Actief Media getoond en is de lening van 125.000 euro volgeschreven. Aan deze investeerders mijn hartelijke dank! Dat half uur is fenomenaal, en, daaraan zijn wel vijf maanden van screening, toekomstplannen opstellen, herstructurering, fusie van holdings en oprichting van werkmaatschappijen aan voorafgegaan. 

Met deze nieuwe financiering hebben wij ons werkkapitaal versterkt en kunnen we verder investeren in onze Mediastrateeg Online bv en wat wij noemen "Actief Media 3.0", de verdere integratie van krant en digitaal.

Onze Crowd

De titel van dit artikel luidt: met dank aan "The Crowd". Zoals jullie nu inmiddels begrijpen omvat deze Crowd voor mij iedereen genoemd in dit verhaal: medewerkers, leveranciers, bezorgers, adviseurs, financiers, klanten en natuurlijk de lezers van Weekblad Actief en actiefonline.nl, onze digitale versie van de krant.

Naast Pake, Heit, Omke Geart, Shirley, Vishal en Aarti heb ik bewust geen namen genoemd, omdat ik dan ongetwijfeld een of meerdere mensen tekort zou doen. Eenieder zal zichzelf kunnen vinden onder een van genoemde groepen en mag zich verzekeren van mijn dank voor zijn of haar bijdrage.

"Epe"

Eén echtpaar wil ik toch nog in het bijzonder noemen omdat zij in een bijzonder moeilijke periode geheel onbezoldigd en zonder kostenvergoeding ons hebben bijgestaan en hebben geïnspireerd en daarnaast vele liters diesel hebben geïnvesteerd in Actief Media. Dat zijn Fedde de Jong samen met zijn vrouw Wiepk Stegenga uit Epe (voorheen uit onze eigen Trynwâlden). Zonder hen had ik niet de ondernemer kunnen worden die ik nu ben en ik ben hen nog alle dagen dankbaar voor de lessen die ik van hen geleerd heb en de spiegel de zij mij als mens voorgehouden hebben. En dankbaar voor het vertrouwen dat ze hebben gehad dat ik het als ondernemer zou redden.

De toekomst

Inmiddels begint het een beetje te voelen alsof de spreekwoordelijke Fenix uit de as herrezen is. En zo is het voor een groot deel ook: we schrijven weer zwarte cijfers, we innoveren volop, we hebben het bedrijf succesvol geherstructureerd, geherfinancierd en er ligt een duidelijke visie voor de toekomst. En: het herstel is nog pril en media is een uitdagende markt. Wij zijn ervan overtuigd en alles wijst erop dat Actief Media een nieuwe toekomst tegemoet gaat met een stevige fundering vanuit het verleden en toekomstplannen die daarop gebouwd kunnen worden.

Ik zou hier omzetcijfers en verwachtingen kunnen noemen, deze hebben open op internet gestaan, echter cijfers vertellen niet het echte verhaal. Wat wij belangrijk vinden is wat wij voor onze klanten en lezers betekenen en gaan betekenen. Het spel is belangrijker dan de knikkers, en ja, zonder knikkers is het moeilijk knikkeren, en ook wij tellen de knikkers zorgvuldig ;-)

Wat telt, wij gaan onze missie uitvoeren: Jou zichtbaar maken! Dat geldt voor onze klanten en ook voor organisaties die via onze media hun activiteiten kenbaar willen maken aan de regio. En wij doen dat met name in Noord-Oost Fryslân (niet de nieuwe gemeente, maar ons verspreidingsgebied, van Beetsterzwaag en Ureterp tot aan de Waddenzee). Het gebied waar wij gevestigd en geworteld zijn.

En wij doen dat met een team van enthousiastelingen met liefde voor hun vak: reporters, opmakers, ontwerpers, webbouwers, front-office medewerkers, online-marketeers, fotografen, directie, verkopers, bezorgers, drukkers en verspreiders. En omdat wij een relatief klein bedrijf zijn heeft bijna iedereen binnen ons team een dubbele en soms wel twee- of driedubbele functie.

Daarnaast willen wij de komende tijd werken aan de communicatie met onze Crowd, ons bedrijf persoonlijker neerzetten en meer interactie met klanten en lezers. Nog meer luisteren naar wat er speelt in de regio. Een aantal jaar geleden heb ik een rondrit gemaakt langs alle dorpen in ons verspreidingsgebied en ben overal even uitgestapt om de "lucht te voelen". Ik dacht in een middag klaar te zijn, het heeft mij anderhalve dag gekost. Binnenkort ga ik samen met Shirley op reprise. Inmiddels is het verspreidingsgebied nog een stuk groter, dus we zullen wel twee dagen uit moeten trekken. Misschien komen we jullie binnenkort tegen...

Tot slot nogmaals dank aan iedereen genoemd in dit persoonlijke stuk. Voor mij als eindverantwoordelijke voor dit prachtige bedrijf is het dankbaarste wat ik kan doen een diepe, nederige buiging te maken voor iedereen genoemd in en alle lezers van dit artikel. En morgen weer keihard aan de slag om het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Actief Media te schrijven!

Met welgemeende groeten en dank,

Jan Auke Steegstra
Algemeen directeur Actief Media

NB: een ieder die wil reageren, ook wil investeren in ons prachtige bedrijf, klant wil worden, vragen/opmerkingen heeft kan mij altijd persoonlijk bereiken op mijn mobiel: 06-38 40 22 10 of via mijn rechtstreekse mailadres: j.a.steegstra@actiefmedia.nl

Onderstaande leveranciers verdienen onze speciale dank:
Apuls Cijfers en Advies, Credion Leeuwarden, Collin Crowdfund, Rabobank, Hoekstra Krantendruk en FRL Diensten.

Meer berichten