Afbeelding
Foto: MARCHJE ANDRINGA

Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie)

Algemeen

In de Dokkumer Wouden gaat op woensdag 10 april een derde ‘preektocht’ van start. De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk (Markt 2) te Dokkum. De eerste Preektocht (40 deelnemers) werd op 23 maart 2022 gehouden in de Friese Wouden de Sionskerk, de Doopsgezinde kerk (Fermanje) en de Benedictuskerk te Dantumawoude (Damwâld). De tweede Preektocht (60 deelnemers) werd op 22 maart 2023 gehouden in de Friese Middelsee Deinum, Boksum en Blessum.

Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten, sprekers, kerkmusici en voorgangers worden uitgenodigd deze workshop bij te wonen. Het thema uit de Vroege Kerk luidt: Antiocheense versus Alexandrijnse school. Het thema belicht de hermeneutische strijd tussen de Alexandrijnse School en de Antiocheense School en wat wij daar met het oog op de Viervoudige Schriftzin vandaag van kunnen leren voor de preekvoorbereiding.

’s Morgens wordt in de Grote of St. Martinuskerk eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn waarin hij zal ingaan op de genoemde controverse in de Vroege Kerk. Daarna volgt een werkcollege verzorgd door ds. K.H. (Karel) Bogerd van Wâlterswâld waarin hij ook in praktische zin zal ingaan op het genoemde snijvlak in de Vroege Kerk. Wat kunnen wij er vandaag van leren? Met dit werkcollege willen we cursisten direct met een preekvoorbereidingsmethode aan de slag laten gaan om zo samen ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Deze keer staat het werkcollege in het teken van verschillende toepassingen van de Viervoudige Schriftzin.

De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Catharinakerk te Aalsum en in Sint Vituskerk te Wetsens.

De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd. Evan is als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. Tijdens de opening van de preektocht zal Bogerd (bariton) samen met zijn zoon Evan een kerklied ten gehore brengen waardoor de deelnemers ondergedompeld worden in een stukje tekst en muziek waar de Schriftuitleg van zowel de Alexandrijnse school alsook de Antiocheense School uit de Vroege Kerk in doorklinkt.

De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.

Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers, sprekers, kerkmusici en theologiestudenten zijn hierbij van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan gewoon per telefoon: 0511-421388/06-36275893. 

Programma ‘Preektocht’ derde editie

Datum D.V. woensdag 10 april 2024

Thema uit de Vroege Kerk: ‘Antiocheense versus Alexandrijnse school.’

9.30 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (Ontvangst met koffie & thee)
10.00-12.00 uur: Grote of St. Martinuskerk te Dokkum (College, werkcollege, preekvoorbereiding)
12.00-13.00 uur: Lunchpauze (De Herberg te Dokkum, Harddraversdijk 1)
13.15-14.15 uur: Catharinakerk te Aalsum (Deelnemers houden hun mini-preek)
14.30-15.30 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Deelnemers houden hun mini-preek)
15.30-16.00 uur: Sint Vituskerk te Wetsens (Reflectie en sluiting) - Muzikale omlijsting Evan Bogerd-orgel.

https://www.youtube.com/watch?v=fwSVcBvM4v0

Stef Boes, overgangsconsulente van Nieuw Getij.
Specialistisch verpleegkundige overgang/ vrouwenzorg Algemeen 6 uur geleden
Zachte natuurtinten, maar ook vrolijker accenten van kleur zie je terug in de collectie voor de
allerkleinsten.
Aline Fashion breidt uit met babycollectie Algemeen 7 uur geleden
Probeer een speed-pedelecs van Klever bij Egbert Tweewielers.
Probeer speed-pedelecs van Klever tijdens opstapdag bij Egberts Tweewielers Algemeen 9 uur geleden
Pannenkoekendag in Rottevalle
Pannenkoekendag in Rottevalle Algemeen 9 uur geleden
De subsidie biedt kansen voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw.
Nieuwe subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Noord-Nederland Algemeen 10 uur geleden
Foto links: Friso Wielenga 
Foto rechts: Monique vd Ven en Elles Pieterse
De 'Vijf Mei Rede' door Friso Wielenga, een concert en poëzie! Algemeen 10 uur geleden
De lopers van de Wetter- en Willerun in Burgum gaan van start voor de editie van 9 oktober 2022
Derde editie van de Wetter- en Wille run Algemeen 11 uur geleden
Eerste Duitse Kneipenquiz in Dokkum sehr angenehm
Eerste Duitse Kneipenquiz in Dokkum sehr angenehm Algemeen 12 uur geleden
De bedside singers.
(video) De Bedside Singers zingen al 5 jaar aan het bed Algemeen gisteren
Skriuw dy no yn!
Noch twa wiken om yn te skriuwen foar Liet 2024 Algemeen 16 apr, 16:03
Start kaatstrainingen bij KV Oostergo Dokkum.
Start kaatstrainingen bij KV Oostergo Dokkum Algemeen 16 apr, 15:00
'They Young Source' en 'Amazing Kids' in de VGKN-kerk in Boornbergum.
(video) "Nog amper christelijke kinderkoren in Fryslân sinds corona" Algemeen 16 apr, 13:29
Record aantal inschrijvingen 22e editie Bonifatiusloop Dokkum
Record aantal inschrijvingen 22e editie Bonifatiusloop Dokkum Algemeen 16 apr, 12:30