Foto ter illustratie. Fryslân onder voorwaarden akkoord met ophoging Friese woondeal.
Foto ter illustratie. Fryslân onder voorwaarden akkoord met ophoging Friese woondeal. Foto: Ingezonden

Fryslân onder voorwaarden akkoord met ophoging Friese woondeal

Algemeen

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vraagt Fryslân om de woningbouwopgave met 3000 woningen te verhogen. De provincie heeft hier positief op gereageerd, maar stelt wel voorwaarden om met gemeenten goede afspraken te maken over de realisatie van deze aantallen. De woningbouwopgave is sinds het sluiten van regionale woondeals door het Rijk, provincies en gemeenten opgelopen.

Gedeputeerde Staten geven richting de minister aan eerst zelf in gesprek te gaan met gemeenten over hoe invulling te geven aan de gewenste 3000 extra woningen, bovenop de al overeengekomen 17.700 woningen binnen de Friese Woondeals tot 2030. Met de realisatie van 4000 woningen in 2022 en 2023 loopt Fryslân op dit moment goed op schema. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Wy begripe de winsk fan de minister, mar wize der wol op dat realisaasje yn it ta no fierde tempo in útdaging wêze sil. Oprinnende kosten yn de bou en de hegere rinte yn kombinaasje mei druk op it gemeentlik apparaat jouwe wol soargen. In ekstra fraach moat net allinnich in papieren eksersysje wêze mar freget soarchfâldich oerlis mei Fryske gemeenten.”

In de brief richting het ministerie wijst de provincie op een zorgvuldige afweging in het verdelen van de extra woningen. Grootschalige woningbouwlocaties hebben daarbij niet de voorkeur, maar de extra opgave moet landen zowel in het stedelijk potentieel als in de Friese dorpen. Daarnaast vraagt de provincie om extra mogelijkheden om inwoners met een sociale of maatschappelijke binding voorrang te geven bij de toewijzing van beschikbare woningen. Ook signaleert de provincie een oplopend tekort bij de investeringscapaciteit van Friese woningcoöperaties en vraagt hier specifieke maatregelen voor.

Tot slot geeft gedeputeerde Knol aan, die naast wonen ook ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, dat wanneer de woningbouwopgave blijft oplopen het belangrijk is om goed na te denken over hoe we mogelijke toekomstige opgaven laten landen. “As wy kear op kear te meitsjen krije mei ekstra opjeften, dan moatte wy in romtlike kar meitsje dy’t ek rekken hâld mei it karakteristyk Fryske lânskip. Yn dizze kontekst, en ûnder de betingst dat de provinsje earst yn petear giet mei gemeenten, hawwe Deputearre Steaten in de basis posityf op it fersyk fan de minister reagearre. It is no saak om goede ôfspraken te meitsjen mei it Ryk en gemeenten. De druk op de wenningmerk is en bliuwt heech. Dan ha wy neat oan oantallen op papier, mar wol oan realisaasjekreft.”

Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 4 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 6 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 21 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen 23 uur geleden
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen gisteren
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen 24 feb, 15:00
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort!
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort! Algemeen 23 feb, 14:36