Inspreekavond omtrent biovergister  in raadhuis Tytsjerksteradiel vorige week dinsdag druk bezocht.
Inspreekavond omtrent biovergister in raadhuis Tytsjerksteradiel vorige week dinsdag druk bezocht. Foto: Wâldnet

Kritiek op vergisterplan Sonac, raad nu aan zet

Algemeen

De geur- of stankoverlast van Sonac in Sumar zal mogelijk toenemen, als aan de noordwestkant van het bedrijf een vergistingsinstallatie van meerdere silo’s mag komen en in gebruik wordt genomen. Hoeveel die toename van geuroverlast dan wordt, kan locatie-directeur Richard Dijkstra (nog) niet zeggen.

“Wy dogge ús bêst om de oerlêst sa folle mooglik te beheinen. Wy wolle in ‘goede buur’ wêze”, zei Dijkstra dinsdagavond 28 november tijdens het extra ‘Iepen Poadium’ van de gemeenteraad over het plan van Sonac.

Volgens milieu-advies- en controle-orgaan FUMO zal die eventuele toename van stankoverlast binnen de huidige vergunning (moeten) blijven. Omwonenden vrezen echter dat met de vergistingsinstallatie ook de stankoverlast toeneemt. Daarom hebben ze zich verenigd in ‘Biovergistingsvrij Burgum en Sumar’. 

‘Strijdig met bestemmingsplan’

Het besluit van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 14 december 2023 gaat vooral over de vraag, of het bestemmingsplan al dan niet mag worden gewijzigd. Daarop richtte zich 28 november inspreker Jellie Herder namens ‘Biovergistingsvrij Burgum en Sumar’.

Volgens mevrouw Herder c.s. is het plan van Sonac in elk geval op een aantal punten strijdig met het huidige bestemmingsplan: er gaat een deel van de groenvoorziening verloren; de maximale bouwhoogte wordt meermaals fors overschreden (de drie hoogste silo’s moeten 24 meter hoog worden, in plaats van het maximum van tien meter).

Mest ook in vergister?

Herder c.s. zien nog meer tegenstrijdigheden in de diverse rapporten. “Zoals bijvoorbeeld wat betreft vervoersbewegingen, meer geuroverlast en de nadruk op waar ze allemaal toestemming voor krijgen om te vergisten.”

Jellie Herder: “Anders dan het raadsvoorstel stelt, is het verwerken van andere grondstoffen dan slacht-bijproducten in strijd met de gebruiksregels. In Bijlage M10; ‘Aanvraag Veranderingsgunning Sonac Burgum’ wordt bijvoorbeeld ook gevraagd om huishoudelijke -en bedrijfsafvalstoffen te mogen verwerken, alsook dierlijke bijproducten zoals bijvoorbeeld mest. Terwijl er in de m.e.r. staat dat er geen mest zal worden vergist. Hoe zit dit?”

Transportkosten

Directeur Dijkstra van Sonac Sumar bestreed de planologische aspecten niet, maar noemde mest niet als één van de te vergisten grondstoffen. Wel noemde hij dierlijke slachtbijproducten en ‘swill’, oftewel ‘over de datum-voedsel’. “Foar it ‘fergisten’ hjirfan ride wy no nei Son yn Brabân en nei België. As itselde guod út de trije noardlike provinsjes yn Sumar ‘fergiste’ wurde kin, besparret dat in soad transportkosten.” Bovendien hoopt het bedrijf zo een forse hoeveelheid ‘biogas’ te produceren, die wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel liet zich dinsdagavond 28 november 3,5 uur lang bijpraten door insprekers, directeur Richard Dijkstra van Sonac Sumar, ambtenaren van de gemeente, van de FUMO en van de GGD. Het ging over planologische, milieutechnische en gezondheidsaspecten van het vergistingsplan. De publiekshal van het gemeentehuis zat stampvol. “De belangstelling is enorm”, constateerde voorzitter van de avond Peter van de Hoef.

Raad aan zet op 7 en 14 december

De raad kan het college van b. en w. (opnieuw) vragen stellen op donderdagvond 7 december. De bedoeling is dat er donderdag 14 december een besluit wordt genomen over het wel of niet geven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Vervolgens dient de provincie Fryslân ook een (milieuvergunnings-)procedure af te ronden.

Pas als alle noodzakelijke vergunningen er zijn, mag Sonac bij de rijksoverheid subsidie aanvragen voor de productie van ‘groen’ gas. Locatie-directeur Richard Dijkstra verwacht en hoopt dat de betreffende subsidieregel in 2024 verlengd zal worden. Dit zal mede afhangen van de nieuwe Tweede Kamer, waarvan de leden begin december worden geïnstalleerd.

Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 4 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 5 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 20 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen 23 uur geleden
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen gisteren
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen gisteren
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort!
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort! Algemeen 23 feb, 14:36