Gedeputeerde Sijbe Knol (rechts) geeft in de kantine van S.V. Sparta in Warten een toelichting op het vernieuwen van het Iepen Mienskips Fûns.
Gedeputeerde Sijbe Knol (rechts) geeft in de kantine van S.V. Sparta in Warten een toelichting op het vernieuwen van het Iepen Mienskips Fûns. Foto: Ingezonden

GS: “Met vernieuwd Iepen Mienskipsfûns (IMF) 12 miljoen euro investeren”

Algemeen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân wil met een vernieuwd Iepen Mienskipsfûns 12 miljoen euro investeren in de Friese Mienskip. Dat was de hoofdboodschap van gedeputeerde Sijbe Knol bij het persmoment op vrijdag 1 december in de kantine van SV Sparta te Warten.

Eerder werd in het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ al kenbaar gemaakt dat er een vervolg zou komen op het Iepen Mienskipsfûns. Het college wil met dit voorstel, het vernieuwde IMF openstellen in het voorjaar van 2024.

Iepen Mienskipsfûns

Het IMF is een provinciaal fonds voor inwoners, stichtingen, verenigingen en kleine ondernemingen. Het fonds ondersteunt projecten op tal van onderwerpen, zoals: evenementen, duurzaamheid, taal, geschiedenis, natuur en leefbaarheid. Het fonds is bedoeld als ondersteuning van de Mienskip van Fryslân, “zodat Fryslân van onderop nog mooier wordt”, aldus GS.

Leefbaarheid, duurzaamheid en vrijwilligers

De komende vier jaar wordt er in totaal 12 miljoen euro (3 miljoen per jaar) beschikbaar gesteld voor het hernieuwde fonds. Het college wil inzetten op een toegankelijk fonds met minder administratielast en inzetten op het vertrouwen in vrijwilligers. “Het fonds wordt opengesteld voor alle Friezen die willen bijdragen aan een nóg mooier Fryslân. Daarnaast krijgt het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen een vaste plek in het fonds.”

Eerder werden verduurzamingsopenstellingen, met dividend van Windpark Fryslân, massaal overvraagd. De provincie vindt het belangrijk dat er ook de komende jaren ruimte blijft voor het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen.

‘Fryslân Ferbynt’-dag

Bovendien zet het college van GS in op de zogenoemde ‘Fryslân Ferbynt’-dag. Op deze dag staat in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken van vrijwilligers centraal. Daarvoor wil het college elk jaar geld beschikbaar stellen voor kleine initiatieven die voor éen dag in juni een bijdrage van € 500,- kunnen aanvragen voor een activiteit.

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Fryslân Ferbynt moat in unike dei foar Fryslân wurde. Wy sjogge dizze dei as in stipe om elkoar moetsjen, de lûken iepen te setten en as ynstelling of sportklup minsken te binen. Ien dei yn it jier dy’t brûst fan de aktiviteiten.”

PS nog aan zet

Op 31 januari 2024 wordt het voorstel voor het vernieuwde IMF van het college besproken in de Provinciale Staten. Het huidige IMF heeft zo’n 900 projecten opgeleverd “die de Friese Mienskip mooier hebben gemaakt.”

Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 4 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 6 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 21 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen 23 uur geleden
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen 24 feb, 15:30
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen 24 feb, 15:00
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort!
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort! Algemeen 23 feb, 14:36