Earste Frysktalige ‘stroffelstiennen’ foar echtpear Kaufmann yn Burgum

ma 13 nov., 10:10 · leestijd 3 minuten Algemeen
Foto: Ingezonden
Emkje Pietersma–Timmermans en har man Geert Haayes Pietersma, dy't ûnder oare it echtpear Kaufmann ûnderdak ferlienden.
Emkje Pietersma–Timmermans en har man Geert Haayes Pietersma, dy't ûnder oare it echtpear Kaufmann ûnderdak ferlienden.

Op it iene stientsje komt te stean: Hjir wie ûnderdûkt / PAUL KAUFMANN / Berne 1887 / Ferstoarn 7-10-1943 / Burgum en op it oare: Hjir wie ûnderdûkt / KLARA KATHARINA KAUFMANN-KAUFMANN / Berne 1888 / Burgum / Befrijd 

Echtpear Kaufmann-Kaufmann