Deze wasknijper met bijgaand briefje kregen raadsleden donderdag van een groep bezorgde omwonenden. Zij verlieten de raadszaal enigszins opgelucht na het besluit tot uitstel.
Deze wasknijper met bijgaand briefje kregen raadsleden donderdag van een groep bezorgde omwonenden. Zij verlieten de raadszaal enigszins opgelucht na het besluit tot uitstel. Foto: Actief Media

Besluit over Sonac-biovergister uitgesteld

Algemeen

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft donderdagavond 21 september 2023 nog geen besluit genomen over het veranderen van het bestemmingsplan voor een nieuwe Sonac-biovergister. Voor het eind van dit jaar dient er echter wel een besluit te komen, beklemtoonde wethouder Berber van Zandbergen (GL). Locatie-directeur Richard Dijkstra van Sonac in Sumar is bereid meer informatie te geven, meldt hij Actief.

De vraag om uitstel en eerst meer informatie werd unaniem gedragen door de gemeenteraad. CDA-woordvoerder Gert van der Meijden gaf voor dit verzoek de aftrap. “Het is beter een paar weken extra te gebruiken, dan te snel te besluiten op basis van onvoldoende informatie”, zei hij.

Diverse vragen van de raad

Hij had contact gezocht met collega-raadsleden in Son, waar al jaren een biovergister van Sonac draait op ‘dierlijk afval’. “Maar wat is de toekomst van Sonac in Sumar, als er minder vee wordt gehouden en er dus minder vleesafval uit Friesland wordt aangevoerd? Wordt er dan meer vleesafval van elders aangevoerd? Wat gebeurt er met het gas? Krijgt ‘Burgum’ daar extra profijt van? En kunnen we dit plan – op juridische gronden – eigenlijk wel tegenhouden?” vroeg Van der Meijden.

“Partisipaasje”

CU-fractievoorzitter Douwe Hooijenga wil ook weten, hoe breed de informatie van Sonac over het biovergistingsplan gedeeld is met omwonenden en belanghebbenden. “Want fiif jier lyn, by it plan fan Engie foar de fergêster by de Burgumer mar, wie der folle mear partisipaasje as no”, volgens Hooijenga. (Dat plan is toen uiteindelijk door de gemeenteraad afgewezen; red.).

Ook wil hij weten, wat de visie van b. en w. is in relatie tot het toekomstplan van de werkgroep ‘Burgum 2040’. Dat plan behelst meer woningbouw in Burgum, ook binnen de ‘geurcirkel’ van Sonac en het bedrijventerrein van Sumar.

‘Bestjoersoerienkomst fan 2013’

Enkele aanvullende vragen kwamen van VVD-fractievoorzitter Dineke Wagenaar, mede namens haar (ziek) collega-raadslid Sjaak Hoekstra: “Kin de ried ynsicht krije yn de bestjoersoerienkomst fan 2013 tusken de gemeente en Sonac oer it bosk by it bedriuw? Komt der gjin ekstra stank? En hoe is dat ûnderboud?”

Wethouder Van Zandbergen gaf nog geen antwoord op deze vragen, maar zei wel dat de provincie Fryslân bereid is mee te werken aan het geven van meer informatie.

Reactie Sonac-directeur Dijkstra

Locatie-directeur Richard Dijkstra van Sonac in Sumar reageert op het uitstel van de gemeenteraad: “It binne begryplike fragen fan de riedsleden. Wy binne ree om dizze fragen te beäntwurdzjen, mar wolle earst mei b. en w. yn oerlis oer it ferfolch. Sa lang reagearje ik noch net ynhâldlik fia de media.”

Afbeelding
Louter blije gezichten bij Licht op Drachten Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
PC Probaat viert feest Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Goud voor Yn'e Ringen bij Turn on Tour Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Drukte in december, de bieb biedt ontspanning Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
(video) Oekraïne luidt noodklok deze winter! Friese Rijders komen met nieuwe actie Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert zaterdag 16 december in het MFA in Holwert Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
It's beginning to look like Christmas Algemeen gisteren
Afbeelding
Libertas toont veerkracht tegen Middelburg! Algemeen 3 dec., 19:17
Afbeelding
Bowlsvereniging Smallingerland laat zich ook landelijk van haar beste kant zien Algemeen 3 dec., 17:47
Afbeelding
Prijsuitreiking NIC's Damwâld Algemeen 3 dec., 17:38
Afbeelding
Brandweer Dokkum zoekt nieuwe collega's Algemeen 3 dec., 17:20
Afbeelding
'Rottevalle': tegengestelden vinden elkaar in drietalig theater Algemeen 3 dec., 12:10
Afbeelding
Kerstconcert Jeduthun Algemeen 3 dec., 10:27