Een deel van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Samen met Achtkarspelen wordt samengewerkt in de Werkmaatschappij 8KTD.
Een deel van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Samen met Achtkarspelen wordt samengewerkt in de Werkmaatschappij 8KTD. Foto: Actief Media

Ziekteverzuim ‘WM8KTD’ loopt op naar tien procent

Algemeen

Veel ambtenaren van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen in de ‘Werkmaatschappij 8KTD’, in ambtelijke stukken afgekort tot WM8KTD. Binnen deze organisatie is de afgelopen jaren het ziekteverzuim gestaag opgelopen, van circa zes procent in 2020, naar acht procent in 2021 en tien procent in 2022.

In 2022 was ook sprake van een hoge in- en uitstroom van medewerkers: 143 medewerkers (27 % van het gemiddelde personeelsbestand) hebben de organisatie verlaten. De instroom betrof 156 medewerkers, inclusief inhuur. Dit gaat gepaard met een hoge werkdruk, meldt het jaarverslag 2022.

‘Positief resultaat’

De Werkmaatschappij sluit het jaar 2022 financieel voordelig af met een positief resultaat van 270.000 euro op de totale directe personeelskosten (salarissen en inhuur na aftrek van ontvangen vergoedingen voor onder meer ziekte), ten opzichte van de begroting van ruim 35 miljoen euro.

Negatief verschil: bijna 20 procent

Maar kijkt men naar het jaarverslag van de werkmaatschappij ‘in één oogopslag’, dan blijkt dat voor ‘bestuur en ondersteuning’ de kosten bijna één-vijfde hoger uitvielen dan begroot. De werkelijke uitgaven hiervoor bedroegen in 2022 bijna 25 miljoen euro, er was bijna 21 miljoen euro begroot.

Niettemin staan de jaarstukken van ‘WM8KTD’ donderdagavond 25 mei 2023 op de agenda van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel als ‘hamerpunt’.

Schorsing in de raad van Tytsjerksteradiel over versnelling van woningbouw in Burgum. Op de voorgrond v.l.n.r. staan Douwe Hooijenga (CU), Sjaak Hoekstra (VVD) en Gert van der Meijden (CDA). Op de achtergrond 'daartussen' FNP-raadsleden Emmie Soepboer en Jan Pieter van der Velde.
Snellere aanpak woningbouw in Burgum: raad en college vooreerst op één lijn Algemeen 14 uur geleden
Kaartverkoop Oranjewoud Festival 2024 start 1 maart
2024 Kaartverkoop Oranjewoud Festival 2024 start 1 maart Algemeen 15 uur geleden
Bij de Regiopoli in Drachten kun je voor steeds meer specialistische zorg terecht
Regiopoli breidt gynaecologische zorg fors uit Algemeen 15 uur geleden
Luister jij graag naar klassieke muziek?
Wie wil bij muziekluisterclub? Algemeen 16 uur geleden
Je, Anne
Een stukje geschiedenis en legendarische muziek in De Lawei Algemeen 16 uur geleden
De brug bij Skûlenboarch wordt gerepareerd. Verkeer kan er vooreerst niet overheen en een tijdelijke pont voor fietsers en voetgangers acht Rijkswaterstaat te onveilig.
Geen tijdelijke pont bij Skûlenboarch: "Te ûnfeilich" Algemeen 16 uur geleden
De grinding deathcoreband Kletus
Voorronde Metal Battle in Iduna Algemeen 17 uur geleden
Het gemeentehuis in Damwâld, met links op de begane grond de raadszaal.
Dantumadiel wil achterstanden wegwerken en organisatie doorontwikkelen Algemeen 19 uur geleden
Funderingsschade.
Funderingsloket Fryslân 1 maart open Algemeen 20 uur geleden
Melissa
Start ynskriuwing Liet foar finale 2024 Algemeen 29 feb, 17:30
De Fanfarepodcast vanaf 29 februari online
Tryater presenteert intieme podcast over fanfare Algemeen 29 feb, 15:30
Beammen foar Elkenien krijgt hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden
Beammen foar Elkenien krijgt hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden Hospitality Group Algemeen 29 feb, 15:00
Swingkoor Burgum in Dronryp.
Concert door Swingkoor Burgum, 10 maart in de Alde Wite Algemeen 29 feb, 14:02