Een deel van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Samen met Achtkarspelen wordt samengewerkt in de Werkmaatschappij 8KTD.
Een deel van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Samen met Achtkarspelen wordt samengewerkt in de Werkmaatschappij 8KTD. Foto: Actief Media

Ziekteverzuim ‘WM8KTD’ loopt op naar tien procent

Algemeen

Veel ambtenaren van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen in de ‘Werkmaatschappij 8KTD’, in ambtelijke stukken afgekort tot WM8KTD. Binnen deze organisatie is de afgelopen jaren het ziekteverzuim gestaag opgelopen, van circa zes procent in 2020, naar acht procent in 2021 en tien procent in 2022.

In 2022 was ook sprake van een hoge in- en uitstroom van medewerkers: 143 medewerkers (27 % van het gemiddelde personeelsbestand) hebben de organisatie verlaten. De instroom betrof 156 medewerkers, inclusief inhuur. Dit gaat gepaard met een hoge werkdruk, meldt het jaarverslag 2022.

‘Positief resultaat’

De Werkmaatschappij sluit het jaar 2022 financieel voordelig af met een positief resultaat van 270.000 euro op de totale directe personeelskosten (salarissen en inhuur na aftrek van ontvangen vergoedingen voor onder meer ziekte), ten opzichte van de begroting van ruim 35 miljoen euro.

Negatief verschil: bijna 20 procent

Maar kijkt men naar het jaarverslag van de werkmaatschappij ‘in één oogopslag’, dan blijkt dat voor ‘bestuur en ondersteuning’ de kosten bijna één-vijfde hoger uitvielen dan begroot. De werkelijke uitgaven hiervoor bedroegen in 2022 bijna 25 miljoen euro, er was bijna 21 miljoen euro begroot.

Niettemin staan de jaarstukken van ‘WM8KTD’ donderdagavond 25 mei 2023 op de agenda van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel als ‘hamerpunt’.

Actueel

Afbeelding
(video) Maak jij een gedicht voor Dichterspaad Aldegea? Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe directeur De Lawei Elly van der Goot: “Wy bouwe fierder oan wurk fan foargongers" Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Kindervoorstelling door Matthijs Vlaardingenbroek Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Vitaal ouder worden begint als je jong bent Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Wethouder De Pee opent speeltuin in Suwâld Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
VCR neemt afscheid van een viertal spelers Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
VV Kollum sluit competitie af met winst op SV Marum Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Seizoen Ropta Boys eindigd in mineur Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Sprookje Broekster Boys eindigt in Winsum. Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Einde seizoen Harkema-Opeinde na verlies bij V en V'68 Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Wel winst voor ONT maar geen tweede plaats Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Buitenpost handhaaft zich na thriller Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945 Algemeen 28 mei, 17:00
Afbeelding
(video) Wat leeft er bij jou in de sloot? Algemeen 28 mei, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomsten voor naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Algemeen 28 mei, 13:00