Oud-burgemeester van Harlingen Roel Sluiter roept net als prof. dr. Marcel Boogers (links) op, voldoende tijd uit te trekken voor het horen van bewoners over de toekomst van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Oud-burgemeester van Harlingen Roel Sluiter roept net als prof. dr. Marcel Boogers (links) op, voldoende tijd uit te trekken voor het horen van bewoners over de toekomst van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Foto: Actief Media

“Neem de tijd voor betrekken bewoners bij fusie of ontvlechting gemeenten”

Algemeen

Neem de tijd om inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen te betrekken bij de keuze over fusie, dan wel ‘ontvlechting’ van de onderlinge samenwerking van beide gemeenten.

“Wat mij betreft: organiseer morgen een referendum, om de discussie op gang te brengen”, zei prof. dr. Marcel Boogers van Universiteit Utrecht dinsdagavond 23 mei in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. “U moet beginnen bij het begin: wat voor gemeente(n) wilt u zijn? Daar moet de discussie eerst over gaan. En neem daar de tijd voor, al moet het geen drie jaar duren. Dat gaat ten koste van uw ambtenaren”, merkte Boogers op.

Bijval over betrekken bewoners

Hij kreeg niet meteen bijval over dat referendum, maar wel over het nemen van voldoende tijd en het betrekken van inwoners bij de discussie over de toekomst van beide gemeenten. Zowel oud-burgemeester van Harlingen Roel Sluiter als burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren wezen op het belang, voldoende tijd uit te trekken voor het betrekken van de bewoners bij de discussie. Zij vinden dat dit moet gebeuren voordat er een principebesluit over de toekomst van beide gemeenten is genomen.

 ”Der hawwe no al in stik as wat gearkomsten west, mar oant no ta mochten allinne riedsleden fan beide gemeenten fragen stelle. De oare ynwenners hawwe noch net oan bod komme kinnen”, zegt voormalig statenlid Pytjon Sikkema met enige ergernis. Hij was dinsdag één van de weinige bewoners die de bijeenkomst in de grote hal van het gemeentehuis in Burgum bijwoonde. De meeste aanwezigen waren raadsleden, burgemeesters en wethouders en ambtenaren van beide gemeenten.

‘8KTD’

De meeste ambtenaren van beide gemeenten werken nu samen binnen de organisatie ‘8KTD’, tot stand gekomen als zogeheten Gemeenschappelijke Regeling. Dit onder de noemer: ‘tegearre selsstannich’. Over die samenwerking zijn zowel de ambtenaren, de collegeleden als de raadsleden niet tevreden. Vandaar dat ze vinden dat er gekozen moet worden tussen volledige fusie, dan wel ontvlechting van de samenwerking.

Aanvankelijk was het streven in beide gemeenteraden, vóór de zomervakantie een principebesluit te nemen. Na de diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten, steeds geleid door oud-wethouder en oud-burgemeester Tom van Mourik uit Leeuwarden, lijkt die ‘deadline’ verschoven te worden.

Actueel

Afbeelding
(video) Maak jij een gedicht voor Dichterspaad Aldegea? Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe directeur De Lawei Elly van der Goot: “Wy bouwe fierder oan wurk fan foargongers" Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Kindervoorstelling door Matthijs Vlaardingenbroek Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Vitaal ouder worden begint als je jong bent Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Wethouder De Pee opent speeltuin in Suwâld Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
VCR neemt afscheid van een viertal spelers Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
VV Kollum sluit competitie af met winst op SV Marum Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Seizoen Ropta Boys eindigd in mineur Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Sprookje Broekster Boys eindigt in Winsum. Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Einde seizoen Harkema-Opeinde na verlies bij V en V'68 Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Wel winst voor ONT maar geen tweede plaats Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Buitenpost handhaaft zich na thriller Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945 Algemeen 28 mei, 17:00
Afbeelding
(video) Wat leeft er bij jou in de sloot? Algemeen 28 mei, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomsten voor naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Algemeen 28 mei, 13:00