Verzilting van de bodem is een toenemend probleem in Friesland, Nederland en andere deltagebieden.
Verzilting van de bodem is een toenemend probleem in Friesland, Nederland en andere deltagebieden. Foto: Peter Prins

Nieuw Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in delta’s

Algemeen

Verzilting in landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in de noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta, maar ook in een aantal veenweidegebieden. Daarom wordt een Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s opgericht. De provincie Fryslân heeft hiervoor één miljoen euro beschikbaar. 

Het Kenniscluster heeft als doel om kennis over verziltingsvraagstukken te verzamelen en die kennis ook te verspreiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wetenschappelijk vastleggen van bestaande kennis, het inbrengen van de kennis en ‘best practices’ in opleidingen, het adviseren van overheden en praktijkgerichte voorlichting van de landbouwsector.

Nationale Kennisagenda

Het cluster zal zelf geen onderzoek uitvoeren, maar optreden als partner of begeleider. Met diverse partners wil het Kenniscluster tot een Nationale Kennisagenda komen, die bepalend wordt voor de activiteiten van het cluster.

Diverse partners

Verschillende organisaties werken samen in het cluster. Onder andere de provincies Fryslân, Groningen, Noord-Holland en Zeeland, het Ministerie van LNV, waterschappen, hogescholen en universiteiten, landbouwpartijen en organisaties voor praktijkonderzoek, zoals de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Het bedrijfsleven is uitgenodigd om ook aan te sluiten. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de krachtenbundeling.

Verzilting en reguliere teelten

Met het Kenniscluster wordt invulling gegeven aan de politieke doelstelling: ’Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen.’ Wel in aangepaste vorm, want er is gekozen voor een samenwerking tussen verschillende partijen, waar Potato Valley er één van is. Ook ligt de focus niet alleen op zilte teelten, maar met name ook op de relatie tussen verzilting en reguliere teelten. 

Op 2 februari 2023 presenteert het Kenniscluster zichzelf, de nieuwe naam én een aanzet tot een Kennisagenda, tijdens een symposium in Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen gisteren
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50